Hjælp til unge i forhold med kærestevold

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Vi ved, at unge mænd og kvinder mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold fra en kæreste dobbelt så ofte som befolkningen generelt, og derfor er det så vigtigt, at vi med projektet Voldsom Kærlighed tilbyder den her gruppe et tilbud, hvor de kan få hjælp.«

I dag på FN’s Internationale dag mod vold mod kvinder lanceres et vigtigt nyt projekt mod kærestevold. Alt for mange unge i Danmark lever desværre med kærestevold tæt ind på livet, hvilket kan have store konsekvenser for deres trivsel og udvikling.

Projektet Voldsom Kærlighed sætter ind på en bred front for at hjælpe unge i alderen 16-24 år med at tackle og forebygge kærestevolden. Det skriver ligestillingsministeren i en pressemeddelelse.

Hver tredje ung finder det vanskeligt at sætte grænser

Undersøgelser viser, at hver tredje ung synes, at det er svært at sætte grænser i et forhold. Kærestevold er ofte forbundet med tabu, og det kan være svært for den unge, at skelne mellem hvad der er normal adfærd i et kæresteforhold på den ene side og hvad der er krænkende og grænseoverskridende adfærd på den anden.

»For langt de fleste er ungdomsforelskelser forbundet med gode oplevelser, som bliver til positive minder. Men for nogle forholder det sig desværre modsat. Her risikerer forelskelse at blive til jalousi, kontrol og endda fysisk vold,« siger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S), og fortsætter:

»Vi ved, at unge mænd og kvinder mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold fra en kæreste dobbelt så ofte som befolkningen generelt, og derfor er det så vigtigt, at vi med projektet Voldsom Kærlighed tilbyder den her gruppe et tilbud, hvor de kan få hjælp.«

Tidligt forebyggelse skal forhindre volden i at følge med

Projektet Voldsom Kærlighed bygger på et unikt samarbejde mellem Dialog mod Vold, Sex & Samfund og headspace, der sammen styrker indsatsen for at hjælpe unge, der har været udsat for kærestevold eller for vold fra en, som de dater.

Voldsom Kærlighed er sat i verden for at hjælpe de unge med at tackle voldens følgevirkninger og for at give de voldsudsatte unge redskaber til, at leve et normalt ungdomsliv i sunde kæresteforhold.

Projektet finansieres af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer og har foreløbig finansiering frem til marts 2023.

Tilbuddet består af psykologrådgivning og netværksgruppeforløb, hvor den unge får konkrete redskaber til at bearbejde sine oplevelser.

»Vi er utrolig glade for med Voldsom Kærlighed at kunne styrke tilbuddet til unge og målrette hjælpen til dem der oplever kærestevold,« siger Susanne Magnusson, direktør Dialog mod Vold, og fortsætter:

»Gennem at sætte ind med hjælp tidligt forebygger vi, at volden følger med den unge ind i voksenlivet. De unge lærer gennem psykologrådgivning og netværksgrupper i Dialog mod Vold at sætte grænser og indgå i sunde kæresterelationer. Vores mål er at nedbringe antallet af voldsudsatte i Danmark.«

Telefon- og chatrådgivning samt adgang til et fysisk samtalerum

Sex & Samfund tilbyder telefon- og chatrådgivning, hvor de unge kan række ud og få hjælp til at bearbejde deres oplevelser med voldelig adfærd. Her bliver den unge mødt af en ligesindet anden ung, der er kvalificeret og uddannet til at rådgive unge voldsudsatte.

»Kærestevold er fortsat en stor udfordring for unge og en problematik meget få har modet til at konfrontere eller tale om. I Sex & Samfund arbejder vi for, at seksualitet og relationer bliver en positiv og trivselsfremmende del af unges liv og derfor skal vi også turde konfrontere de tematikker, som udfordrer dette,« siger Lene Stavngaard, national chef Sex & Samfund, og fortsætter:

»Vores rådgivere på Sexlinien sidder klar til at tage imod henvendelser fra unge, både de som kan være i tvivl og de som har brug for hjælp her og nu. Vi håber at kunne bidrage til at kærestevold ikke er noget, man som ung skal kæmpe alene med og måske tage med sig videre i livet.«

Hvis den unge ønsker et fysisk samtalerum, tilbyder Voldsom Kærlighed, at den unge kan henvende sig til det lokale headspace center. Hos headspace mødes den unge af en ungerådgiver, der afholder uformelle samtaler på den unge udsattes præmisser og i øjenhøjde.

Læs også: Byråd snakkede i øst og vest om tilbud til sårbare unge (Slagelse.News).

Rådgivere hos headspace og Sex & Samfund kan, når de har kontakt til den unge voldsudsatte henvise til Voldsom Kærligheds ambulante tilbud hos Dialog Mod Vold.

Samlet set giver projektets forskellige niveauer den unge mulighed for at række ud efter hjælp på nøjagtig den måde, personen føler mest behagelig. Sideløbende med rådgivning og ambulante tilbud gennemføres en oplysningsindsats herunder på de sociale medier, hvor unge oplyses om, hvad kærestevold er, vigtigheden af at sige fra og information om, hvor de kan søge hjælp.

Øverst: Voldsom Kærlighed. (Grafik: Miljø- og Fødevareministeriet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.