Ligestilling bagud hos et mindretal af etniske minoriteter

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – 14-17 procent af de minoritetsetniske kvinder og mænd er “helt enige” eller “overvejende enig” i, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i seksuelle overgreb.

Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund og en værdi størstedelen af de etniske minoritetsmænd og kvinder har taget til sig. Det viser en ny, stor undersøgelse fra Als Research.

Men undersøgelsen viser også, at der findes et mindretal blandt særligt etniske minoritetsmænd, hvor holdningerne indikerer, at kvinder og mænd ikke betragtes som ligeværdige. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Mindretal anser ikke kvinder som ligeværdige

Hvor enig eller uenig er du i, at kvinder bør have samme ret til at blive skilt som mænd? Eller at manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet?

De spørgsmål og en lang række andre har Als Research bedt flere tusinde danskere om at forholde sig til, og resultat viser, at overordnet set er ligestilling en værdi som størstedelen af de etniske minoritetsmænd og –kvinder har taget til sig.

Men når 5-7 procent af de etniske minoritetsmænd og -kvinder er “overvejende uenige” eller “helt uenige” i ovenstående spørgsmål om kvinders ret til at blive skilt, så viser undersøgelsen også, at der findes mindretal, hvor holdningerne indikerer, at kvinder og mænd ikke har lige rettigheder og ikke anses som ligeværdige.

»Generelt viser undersøgelsen, at størstedelen af de etniske minoritetsmænd og –kvinder har taget danske ligestillingsværdier til sig. Det er positivt. Men der findes mindretal, hvor kvinder og mænd ikke anses som ligeværdige. Hvor holdningen er, at det er kvinder, der skal stå for børneopdragelsen, og mænd der skal have det sidste ord. Og hvor det ikke er legitimt af have venner af det modsatte køn, og hvor det er i orden, at en mand forsvarer sin ære med vold om nødvendigt. Og hvor kvinder ikke skal have samme ret til skilsmisse som mænd,« konstaterer ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V).

Udfordrende kvinder selv skyld i overgreb

Når man kigger ud over kønsrollerne, så tegner undersøgelsen også en tydelig forskel mellem minoritetsetniske mænd og kvinder og majoritetsetniske mænd og kvinder.

Således er 14-17 procent af de minoritetsetniske kvinder og mænd “helt enige” eller “overvejende enig” i, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de bliver udsat for seksuelle overgreb. For de majoritetsetniske mænd og kvinder er det 5 procent, der deler den holdning.

Tilsvarende mener næsten en fjerdedel af de minoritetsetniske mænd ikke, at homoseksualitet skal være accepteret i samfundet. Den holdning deles af 12 procent af de minoritetsetniske kvinder. Og det samlede billede får ligestillingsministeren til at reagere:

»Jeg har inviteret til et dialogmøde med en bred kreds af debattører, fagpersoner, eksperter og politikere. Der er behov for at drøfte, hvordan særligt etniske minoritetsmænd kan aktiveres i at fremme ligestilling, og hvordan der kan skabes en konstruktiv debat om danske værdier og ligestilling i de etniske minoritetsmiljøer, hvor holdninger og værdier udgør en barriere for den enkeltes frihed og ligestilling,« pointerer ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Læs: undersøgelsen fra Als Research (pdf).

Øverst: Modelfoto. (Foto: Geralt / Pixabay). RK.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.