Politiet slår ned på uopmærksomme bilister

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – I denne uge sætter politiet ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene.

Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag den 16. september 2019 til søndag den 22. september 2019.

Uopmærksomhed indgår som ét af ti indsatsområder

Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne “Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, hvor uopmærksomhed indgår som ét af ti indsatsområder for at begrænse antallet af uheld i trafikken.

Kontrollerne indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL.

Seks procent af bilisterne laver noget andet under kørslen

Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i foråret 2017, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 26.000 trafikanterne foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen slår fast, at cirka 6 procent af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel udfører en handling, der kan distrahere dem og tage deres fokus fra trafikken.

Det vil sige, at de enten taler i håndholdt mobiltelefon, indstiller deres GPS, spiser eller drikker, mens bilen er i fart.

Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer (især lastbiler) er et problem.

Mens cirka 6 procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig cirka 15 procent.

Fire sekunders uopmærksomhed er lig med 89 meter

Hvis du kører 80 km/t på en landevej og kigger på din mobil eller GPS i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjnene på trafikken. Der er uopmærksomhed involveret i omkring hver tredje dødsulykke i trafikken.

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt,« udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.«

Rigspolitiet har i færdselsstrategien frem mod 2020 sat uopmærksomhed som et af tre skærpede fokuspunkter

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Niclas Jessen / Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.