Velfærdsområdet i kommunerne løftes med 2,2 milliarder

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – »Jeg er også glad for, at vi sammen med kommunerne nu sætter en ny retning for socialområdet med endnu stærkere fokus på det hele menneske og de mange forskellige problemer, udsatte borgere typisk kæmper med,« siger social- og indenrigsministeren.

Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020, der både dækker udgifterne ved flere børn og ældre og sikrer en udbygning af kernevelfærden.

Med aftalen er parterne samtidig enige om at indføre en Velfærdsprioritering, der skal sikre, at der prioriteres flere hænder til omsorg og nærvær – og færre til papirarbejde. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

»Med aftalen i dag skaber vi tryghed om velfærden i kommunerne«

Med aftalen bliver velfærdsområdet i kommunerne løftet med 2,2 milliarder kroner i 2020.

Regeringen og KL er som en del heraf enige om at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som hvert år fjernede 0,5 milliarder kroner fra kommunernes økonomi. Det er det største løft aftalt i flere år.

Et andet centralt element i aftalen er et samarbejde mellem regeringen og KL om at skabe grundlaget for regeringens kommende børneplan.

Planen skal blandt andet skabe rammerne for en gradvis indførelse af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne frem mod 2025. Regeringen og KL er med aftalen enige om at drøfte elementerne i planen løbende.

»Med aftalen i dag skaber vi tryghed om velfærden i kommunerne. Hvor vi både sikrer, at der er penge nok, når vi heldigvis bliver flere børn og ældre. Og hvor vi samtidig laver et reelt løft af velfærden,« siger finansminister Nicolai Wammen (S).

»Jeg er også glad for, at vi sammen med kommunerne nu sætter en ny retning for socialområdet med endnu stærkere fokus på det hele menneske og de mange forskellige problemer, udsatte borgere typisk kæmper med,« supplerer social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Frigørelse af ressourcer gennem langt mere effektiv drift

Ud over løftet på 2,2 milliarder kroner er regeringen og KL enige om, at der skal findes 0,5 milliarder kroner i form af en Velfærdsprioritering til kernevelfærd ved frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift.

Det er midler, som blandt andet skal tilvejebringes ved mere effektive indkøb, administrative effektiviseringer og nye organisationsformer. Pengene bliver i kommunernes budgetter og kan anvendes til at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og til yderligere at udbygge velfærden.

Samlet indebærer aftalen således en prioritering af velfærden i kommunerne for i alt 2,7 milliarder kroner i 2020.

Løfter den kommunale anlægsramme til 19,1 milliarder

Herudover er der enighed om at løfte den kommunale anlægsramme til 19,1 milliarder kroner. Det giver kommunerne mulighed for at sikre bedre fysiske rammer for den nære velfærd i for eksempel dagtilbud og skoler.

Det specialiserede socialområde har også været et væsentligt tema i forhandlingerne, hvor kommunerne har tilkendegivet at opleve et stærkt udgiftspres.

Regeringen og KL har aftalt at indlede et tæt samarbejde om at komme til bunds i, hvad der driver udviklingen på området samt finde løsninger på, hvordan indsatsen tilrettelægges og prioriteres mest hensigtsmæssigt.

Derudover skal reglerne om indsatsen for udsatte børn ses nærmere efter i sømmene med et mål om at give socialrådgivere og andre fagpersoner bedre muligheder for at sætte barnet og familien i centrum uden unødigt bureaukrati.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Kommunernes Landsforening). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.