Vil styrke retssikkerheden på handicapområdet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – »Det må ikke være en kamp at få den hjælp, man har behov for. Mange organisationer og mennesker med handicap er bekymrede over retssikkerheden, og det er en bekymring, vi skal tage dybt alvorligt,« siger socialminister Astrid Krag.

Socialminister Astrid Krag, KL, Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening etablerer et nyt partnerskab, som skal styrke tilliden, retssikkerheden og trygheden for mennesker med handicap. Det oplyser Socialministeriet i en pressemeddelelse.

Mennesker med handicap skal opleve en større tryghed

Mange mennesker med handicap og deres pårørende oplever, at sagsbehandlingen ikke fungerer godt nok, og at det er svært at få den rigtige hjælp.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) etablerer derfor sammen med Danske Handicaporganisationer (DH), Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Socialrådgiverforening et Partnerskab om tillid og retssikkerhed på handicapområdet.

I partnerskabet skal aktørerne drøfte løsninger, der kan genskabe tilliden og retssikkerheden, så mennesker med handicap kan opleve større tryghed og forudsigelighed, når de modtager hjælp fra det offentlige.

Det skal blandt andet ske ud fra de positive erfaringer, som DH og KL har fra deres fælles projekt om borgerinddragelse.

»Det må ikke være en kamp at få den hjælp, man har behov for. Mange organisationer og mennesker med handicap er bekymrede over retssikkerheden, og det er en bekymring, vi skal tage dybt alvorligt,« siger social- og ældreminister Astrid Krag og fortsætter:

»Vi har løftet økonomien til gavn for blandt andet det specialiserede socialområde, som har været under pres i årevis, og samtidig har vi sat gang i en omfattende evaluering af det specialiserede socialområde. Men vi skal samtidig her og nu sikre, at mennesker har tillid til sagsbehandlingen, og det løser vi bedst i samarbejde med kommuner, organisationer og fagfolk.«

Skal udvikle et udvikle et charter for tillid og retssikkerhed

Partnerskabet får helt konkret til opgave at udvikle et charter for tillid og retssikkerhed, som skal skabe forudsigelighed og tryghed i hjælpen for borgerne og fokusere på, hvordan det gode og tillidsfulde samarbejde kan udvikles.

Som led i udviklingen af charteret skal parterne blandt andet drøfte:

  • Rigtige afgørelser – første gang
  • Regler som er meningsfulde og fremmer dialog
  • Inddragelse af borgeren i forhold til valg af indsats
  • Faglighed i sagsbehandlingen
  • Hensynsfuld og proportional tilrettelæggelse af sagsbehandlingen
  • Klar kommunikation og klare afgørelser
  • Kontinuitet i hjælp
  • Den gode og ordentlige dialog i mødet mellem borger og sagsbehandler.

Charteret vil med udgangspunkt i ovennævnte emner bestå af en række konkrete anbefalinger inden for de nuværende rammer, der skal medvirke til at skabe mere tillid og retssikkerhed på handicapområdet.

Charteret offentliggøres i efteråret 2021.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Den Kuvaiev / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.