Mindre kriminalitet i Midt- og Vestsjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Zand.News – For fjerde år i træk falder antallet af anmeldte straffesager i Midt- og Vestsjællands politikreds. Det gælder især indbrud, tyverier, hærværk og røverier.

For fjerde år i træk falder antallet af anmeldte straffesager hos Midt- og Vestsjællands Politi. Politidirektøren glæder sig over udviklingen. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Fald i indbrud, tyverier, hærværk og røverier

Borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds oplevede mindre kriminalitet, i året der gik. Ser man på straffesagsområdet, så var der 9,6 procent færre anmeldelser sammenlignet med 2020.

Det er især antallet af indbrud, der er faldet markant. Men også når det gælder tyveri, hærværk og røveri, er der sket et fald.

»Det er meget tilfredsstillende, at vi ser, den positive udvikling fortsætter. Der er formentligt mange årsager til, at udviklingen går i den rigtige retning, men det er et resultat, som både politiet og borgerne kan glæde sig over,« siger politidirektør Jørgen Bergen Skov.

Det er fjerde år i træk, at antallet af anmeldte forbrydelser falder i politikredsen.

Flere anmeldelser fra Toldstyrelsen om narkotika

Store dele af året var præget af corona, der bød på perioder med nedlukning af nattelivet og øget brug af hjemmearbejde. Det har utvivlsomt bidraget til det lavere antal anmeldelser.

Men samtidigt er borgernes øgede opmærksomhed på selv at forhindre indbrud også et vigtigt element – Midt- og Vestsjællands Politi har således det næsthøjeste antal nabohjælpere af alle politikredse.

Kun på to områder er der registreret et stigende antal anmeldelser. Dels på sædelighedsområdet, som er præget af et enkelt omfattende sagskompleks, hvor en person bosiddende i politikredsen er mistænkt for at stå bag et stort antal krænkelser via internettet. Og dels på narkotikaområdet, hvor politikredsen modtager et stigende antal anmeldelser fra Toldstyrelsen i Køge.

Antallet af sager om økonomisk kriminalitet er faldet en smule – med i alt 2,8 procent.

»Vi er fortsat udfordret af, at nye kriminalitetsområder er i vækst. Vi har i politiet i disse år en stor opgave med at dæmme op for de svindlere, der forsøger at snyde sig til andres penge ved at kontakte dem over telefon eller computer. Det er fortsat en prioritet for os,« siger politidirektøren.

Det faldende kriminalitetsbillede gælder stort set hele politikredsen. Kun i Stevns og Lejre kommuner har man oplevet mindre stigninger. I begge tilfælde skyldes stigningen, at der har været flere sager om overtrædelse af særlovgivningen, herunder køretøjer, der ikke har været til syn, samt overtrædelse af polititilhold.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.