Millioner til Artificial Intelligence og Virtual Reality

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Zand.News – Fem nye dansk-svenske forskningsprojekter med Sjællands Universitetshospital i spidsen skal blandt andet undersøge Artificial Intelligence og Virtual Reality i sygehusbehandling.

Forskere på Sjællands Universitetshospital har modtaget godt 4,4 millioner kroner til fem nye dansk-svenske forskningsprojekter med Sjællands Universitetshospital i spidsen.

Forskningsprojekterne kan komme både et presset sygehusvæsen og borgerne i Region Sjælland til stor gavn. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Nye teknikker skal gøre sygehusvæsnet bedre

Fem meget forskellige forskningsprojekter med bred samfundsrelevans har fået millionstøtte på 4,4 millioner kroner af Interreg for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og Interreg Deutchland-Danmark.

De fem projekter omfatter:

  • Virtual Reality til vågne patienter under operationer,
  • automatisk væskemåling på drop og kateter, der skal spare tidskrævende manuelt kontrolarbejde,
  • AI (Artificial Intelligence, altså kunstig intelligens) i forbindelse med kræftkirurgi og potentialet i big data,
  • forsøg på at identificere mulige og innovative diagnose- og behandlingstilbud til meniere-patienter,og undersøgelse af, hvordan man bedst mobilt overfører meget store datamængder i overgangen mellem vagtlæge, ambulance og klinik.

»Projekterne er utrolig forskellige og illustrerer med al tydelighed forskningsbredden på Sjællands Universitetshospital. Det er alle super spændende brobyggerprojekter, som vi glæder os til at understøtte i det kommende år,« siger Søren Tvilsted, som er programleder på Sjællands Universitetshospital.

Projekterne modtager samlet 4.387.661,00 millioner kroner af Interreg for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) og Interreg Deutchland-Danmark. EU’s Interreg ØKS giver støtte til projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som samarbejder om at løse fælles problemstillinger.

Fælles for alle fem forskningsprojekter er deres store og brede samfundsrelevans. Og det kan komme til at gøre en stor forskel, lyder det fra Kenneth Nielsen (S), der er regionsrådsmedlem og Regions Sjællands repræsentant i Interregs ØKS.

»Vi er i Region Sjælland stolte over, at vi kan være bannerfører med Sjællands Universitetshospital i spidsen til lige netop at få søgt Interreg puljer. Det handler om at få en så bred samfundsmæssig pallette af forskningsprojekter sat i søen, så vi kan gøre vores eget sygehusvæsen smidigere. Men vi kan forhåbentlig også være bannerfører for, at vi på nordisk og senere måske også større plan kan være med til at udvikle nogle teknikker, som gør vores eget sygehusvæsen bedre og mere fleksibelt,« siger Kenneth Nielsen.

Region Sjælland har afsat 1,5 millioner kroner i 2022 budgettet til at understøtte Interreg-puljer yderligere.

Virtual Reality til vågne patienter under operationen

Et af projekterne er Virtual Reality (VR) til voksne over 65 år, der er vågne under deres knæoperationer. Patienter, der opereres i rygmarvsbedøvelse for eksempel for en knæoperation, ligger vågne, imens indgrebet udføres. Den oplevelse vil forskerne forsøge at gøre mere komfortabel.

»Da det kirurgiske indgreb sommetider kan opleves som temmelig voldsomt, kan patienterne blive urolige og angste. Derfor kan det blive nødvendigt at give beroligende medicin, som imidlertid kan give bivirkninger samt forlænge opvågningen efter operationen,« siger Anja Geisler, der er sygeplejefagligforskningsleder på Anæstesiologisk Afdeling Sjællands Universitetshospital.

Forskerne vil forsøge at gøre operationerne mere komfortable for patienterne ved hjælp af Virtual Reality.

»Formålet er at udvikle software til VR-briller, som kan anvendes som distraktion til en ældre population, som et alternativ til den eksisterende praksis. Herved forventer vi at kunne reducere anvendelsen af beroligende medicin, angst og bivirkninger samt at kunne give patienterne en tryg og god oplevelse under deres operation,« siger Anja Geisler.

Brobyggerprojektet er et samarbejde mellem det private firma Khora, Anæstesiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge og Lunds Universitet.

Forskningsprojekter med værdi for personale og borgere

Forskningsprojekterne kan komme både et presset sygehusvæsen og borgerne i Region Sjælland til stor gavn, fortæller Kenneth Nielsen.

»Vi har jo et presset sygehusvæsen i forvejen, og hvis vi kan finde ting frem via forskning, som kan gøre deres hverdag bedre og nemmere, så er det selvfølgelig rigtig godt for personalet. Borgere i Region Sjælland, som vil deltage i forskningsprojekterne, kommer til at opleve en anden måde at blive behandlet og diagnosticeret på, så man forhåbentlig kan hjælpe dem til at få et smidigere sygdomsforløb,« siger han.

Forskerne fra Sjællands Universitetshospital er fordelt på Neurologisk Afdeling, Kirurgisk Afdeling, Forskningscenter for Avanceret Billeddannelse, Urologisk Afdeling, Øre,- næse,- hals- og kæbekirurgisk Afdeling, Anæstesiafdelingen, Enheden for AnæstesioBBB logisk Sygeplejeforskning, Ortopædkirurgisk Afdeling og Enheden for Forskningsprojekter og Klinisk Optimering.

Forskerne skal samarbejde med Anestesi operation och intenssivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus ÖNH, Skånes Universitetssjukhus Lund, Oslo Universitetssykehus HF – Kreftregistret. Klinik für Strahlentherapie, Universität zu Lübeck I Department of Radiation and Oncoloy, University of Luebeck.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Phonlamai Photo / iStock). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.