Corona: Minimer jeres besøg på hospitalet

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Regionerne appellerer til, at pårørende til patienter på landets hospitaler minimerer deres besøg så meget som muligt – og måske helt undlader besøg.

Region Sjælland og de øvrige regioner anbefaler nu, at pårørende til patienter på sygehusene minimerer deres besøg.

Formålet er at mindske risikoen for coronasmitte af patienter og personale på landets sygehuse. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Patienterne er i risikogruppen for coronasmitte

Antallet af besøg på de danske sygehuse skal minimeres mest muligt for at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

Derfor appellerer regionerne nu til, at pårørende og gæster til patienter på alle landets hospitaler minimerer deres besøg så meget som muligt – og måske helt undlader at komme på besøg.

Hvis man alligevel vælger at tage på besøg, så opfordrer regionerne til, at man tænker over, hvor mange man møder op.

Baggrunden for opfordringen er, at patienter, der er indlagt på hospitalet allerede, er syge og svækkede. Og derfor er det vigtigt at gøre alt for ikke at udsætte den patientgruppe for smitterisiko.

På hospitalernes fødegange henstilles til, at kun den allernærmeste familie kommer på besøg.

Øverst: Slagelse Sygehus. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.