De udskudte patienter får en ny tid

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – »Jeg er meget tilfreds med, at alle patienter med udskudte operationer og aftaler nu får tilbudt en ny tid,« lyder det fra regionsrådsformanden i Region Sjælland.

Der er godt nyt på vej til de patienter, som har fået udskudt deres behandling på Region Sjællands sygehuse på grund af COVID-19.

Antallet af indlagte er faldet markant, og det betyder, at de udskudte patienter snarest får tilbudt en ny tid på sygehuset. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

COVID-19 går nu i den rigtige retning

Antallet af indlagte patienter med COVID-19 går i den rigtige retning, og flere og flere patienter uden COVID-19 bliver behandlet.

Det gælder også dem, der siden december har ventet tålmodigt på en ny tid, da presset fra de mange indlagte betød, at Region Sjælland blev nødt til at udskyde deres aftaler og operationer.

På baggrund af den positive udvikling besluttede Forretningsudvalget i går en række principper for at vende tilbage til den normale aktivitet på sygehusene med det forbehold, at sygehusene ikke bliver ramt af en tredje bølge af COVID-19.

»Jeg er meget tilfreds med, at alle patienter med udskudte operationer og aftaler nu får tilbudt en ny tid,« siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter:

»Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til den normale aktivitet, så alle patienter kan få deres behandling og ikke er i venteposition. Vi har samtidig fokus på at det skal ske samtidig med, at vi holder os medarbejdernes trivsel for øje. Særligt dem, som har været hårdt belastet af vores beredskab.«

Et af principperne er, at de mest syge patienter behandles først, og at trivslen skal sikres blandt personalet for eksempel ved mulighed for afholdelse af ferie.

Principperne er dog under forudsætning af, at regionen ikke rammes af en tredje bølge med COVID-19. En ny bølge vil kunne medføre nye udskydelser for en række patienter.

Patientrettigheder er trådt i kraft igen

Samtidig med den positive udvikling er patientrettighederne, der sikrer patienter retten til hurtig udredning og behandling, trådt i kraft igen den første marts. Alle nyhenviste patienter og patienter, som tidligere har fået udsat deres aftale, får således per første marts ret til hurtig udredning og behandling.

Det betyder konkret, at borgeren har ret til at blive behandlet på for eksempel et privathospital, såfremt regionen ikke kan tilbyde en tid inden for 30 dage.

»Med det store pres fra patienter med COVID-19, som vi har oplevet over vinteren, så har vi en gruppe patienter, som har ventet på deres aftale eller operation. Vi arbejder hårdt på at indhente det udsatte, men en læge kan kun være et sted af gangen, og der kan kun være en patient på operationsbordet af gangen, så vi har en kæmpe opgave foran os, som vi også så sidste år efter første bølge med COVID-19,« siger Heino Knudsen, og fortsætter:

»Det vigtige lige nu er, at vi alle som borgere passer på os selv og hinanden, så vi undgår en stor bølge tre med corona. Det er helt afgørende for, at vi kan komme helt tilbage på normalt niveau i sundhedsvæsenet så hurtigt som muligt.«

Regionsrådets forretningsudvalgs ambition er, at regionen hurtigst muligt lever op til tidsfristerne, der er for rettighederne til behandling og udredning.

Lige nu har over 27000 fået udskudt deres aftaler på sygehusene, mens lidt over 2700 patienter har fået udskudt deres operation. Lidt over halvdelen har allerede fået en ny tid til operation.

Region Sjællands administration vurderer, at regionens sygehuse medio 2021 vil være tilbage på normalt niveau i forhold til målopfyldelsen for patientrettighederne, såfremt niveauet for patienter med COVID-19 ikke stiger, som de nationale myndigheders prognoser lægger op til.

De udskudte patienter er først i køen

Forretningsudvalget har besluttet følgende principper for genoptagelse af sygehusaktivitet i Region Sjælland.

Generelle patienthensyn:

 • Aktiviteten øges i det omfang, det er muligt, så patienterne ikke skal vente unødigt på at blive udredt og behandlet. Der skal løbende ske en udvidelse af den planlagte aktivitet på afdelinger, hvor det er muligt.
 • Der skal være sikkerhed for, at akut og kritisk syge patienter behandles, som det har været tilfældet under hele COVID-epidemien.
 • Der skal være sikkerhed for, at de mest syge patienter, der har fået udskudt deres behandling eller som er nyhenviste, behandles først, når aktiviteten øges. Dette sker ud fra en konkret lægefaglig vurdering.

Håndtering af COVID-19:

 • Forsat sikring af kapacitet til behandling af patienter med COVID-19 på alle regionens akutsygehuse – både medicinske og intensive patienter.
 • Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.

Personalemæssige hensyn:

 • Der skal sikres tilstrækkelige værnemidler til personalet, og rengøringsniveauet skal være højt for fortsat at begrænse smitterisiko.
 • Der skal tages de nødvendige ledelsesmæssige initiativer til at sikre ferieafvikling og trivsel blandt medarbejderne, særligt blandt dem, der har bidraget til COVID-beredskabet.
 • Der flyttes ikke personale mellem sygehusmatrikler.

Politiske/strategiske hensyn:

 • Regionen skal hurtigst muligt leve op til tidsfristerne omkring udredningsretten og behandlingsgarantien.
 • Udsatte behandlinger vil blive afviklet løbende. Ligesom i 2020 vil der forudsætte meraktivitets-projekter på egne sygehuse samt øget brug af regionens Garantiklinik og privathospitaler.
 • Genåbningen skal være så økonomisk og driftsmæssig robust som mulig.
 • Udgifter til afvikling af udsatte behandlinger på egne sygehuse eller privathospitaler vil indgå i den aftalte opfølgning på budget 2021.

Læring af COVID-19-tiden:

 • Innovative tiltag i sundhedsvæsnet skal fastholdes, herunder øget brug af virtuelle kontakter.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Jarmoluk / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.