Stor søgning til lægeuddannelsen i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – På bare et år har kandidatuddannelsen i medicin med base på Sjællands Universitetshospital haft tæt på 100 ansøgere til det nyetablerede uddannelsesspor.

Sjællands Universitetshospital oplever stor søgning fra de medicinstuderende fra Københavns Universitet. Godt studiemiljø og tæt kontakt til læger og patienter har gjort den lokale kandidatuddannelse populær. Det skriver Region Sjælland.

Godt studiemiljø med patienter og uddannede læger tæt på

Der er stor interesse blandt de medicinstuderende på Københavns Universitet for at tage en del af lægeuddannelsen i Region Sjælland.

På bare et år har kandidatuddannelsen i medicin med base på Sjællands Universitetshospital haft tæt på 100 ansøgere til det nyetablerede uddannelsesspor. Det viser søgetallene til forårssemesteret, som netop er blevet gjort op.

Kandidatuddannelsen startede op i februar 2019 med 16 studerende. I denne ansøgningsrunde har 76 nye studerende søgt om optag på uddannelsessporet til forårssemesteret. Dertil kommer ti studerende, som er garanteret plads på 6. semester, fordi de allerede er i gang med lægeuddannelsen i Region Sjælland.

»Vi vil have flere dygtige læger til sygehusene i Region Sjælland, og derfor er vi gået ind i samarbejdet med Københavns Universitet om at lave et spor af kandidatuddannelsen her hos os,« siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, og fortsætter:

»Hos os får de studerende et godt studiemiljø med virkeligheden – patienter og uddannede læger – tæt på. Det er helt unikt, og jeg er glad for, at de studerende har taget så godt imod vores Region Sjælland-model.«

Auditorieforelæsning i København streames og følges fra Køge

Det første hold lægestuderende, der valgte kandidatuddannelsen i Region Sjælland, var på sidste år af deres kandidatuddannelse i medicin på Københavns Universitet.

Fra foråret 2020 vil uddannelsen have studerende på 1., 5. og 6. semester med op til 24 studerende på hvert af de tre hold. 2., 3. og 4. semester vil blive udrullet i løbet af 2020 og 2021, og det bliver dermed muligt at tage hele kandidatuddannelsen i Region Sjælland.

Region Sjælland-uddannelsen vil være fuldt udbygget i 2021 med plads til cirka 150 studerende.

Auditorieforelæsninger på Københavns Universitets medicinstudie foregår stadig på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, men streames så de kan følges fra Køge.

Dispensation fra lodtrækningen om til rundture i landet

Som noget ekstra på kandidatuddannelsen i Region Sjælland tilbydes de studerende mentor-forløb, ophold i akutberedskabet, betalt sommerophold i almen praksis, forsknings- og ph.d.-stipendiater samt sammenhængende uddannelsesforløb med Klinisk Basisuddannelsen (udenom den ordinære lodtrækning) og adgang til intro-stillinger i Region Sjælland.

Som noget særligt er alle studerende på Region Sjællands kandidatuddannelse i medicin sikret en plads på den kliniske basisuddannelse (KBU) i Region Sjælland.

De får dermed dispensation fra den lodtrækning, som ellers kan sende dem rundt i hele landet. Herudover har Region Sjælland fået dispensation til årligt at tilbyde 20 studerende en introduktionsstilling efter deres KBU i regionen.

»Senere er der også gode muligheder for, at de kan fortsætte uddannelsen til speciallæge i Region Sjælland. Det håber vi, at mange vil vælge at gøre. Det er attraktivt at bygge sin lægekarriere op her hos os, og vores kandidatstuderende er nok de allerbedste ambassadører vi kan få,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Øverst: Genre- og modelfoto. (Foto: Anhngoc1397 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.