Droner skal kobles på de mobile netværk

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Akademia.Zand.News – Fremtidens droner skal benytte mobilnetværk, så dronerne får en længere rækkevidde. Dermed vil man for eksempel kunne flyve blodprøver mellem sygehusene.

Ved at bruge mobilnetværk til at styre flyvende droner, kan man forøge deres rækkevidde. Det vil for eksempel gøre det muligt at flyve blodprøver mellem sygehuse, når det skal gå stærkt. Det skriver Aalborg Universitet (AAU) i en pressemeddelelse.

Mobilnetværk kan bruges til at styre flyvende droner

Fremtidens mobilnetværk kan bruges til at styre flyvende droner på forskellige missioner. Det er en indlysende mulighed, siger Rafhael Medeiros de Amorim, som netop har fået en ph.d.-grad i trådløs netværkskommunikation på Aalborg Universitet.

»Man kunne godt bruge tid og kræfter på at opbygge et særligt netværk kun for droner, men det ville ikke give mening. Man kunne også bruge satellitter til at holde kontakten, men satellitter har kun en begrænset kapacitet og er også meget dyre at bruge,« forklarer han.

Det handler om at håndtere den nødvendige datastrøm

Flyvende droner kommer efter Rafhael Medeiros de Amorims vurdering til at spille en stor rolle i fremtidens transportsystemer. Ikke mindst når det kommer til udbringning af pakker, hurtig transport af livsvigtige prøver mellem sygehuse eller andre hasteudbringninger.

Droner kontrolleres med radiobølger med en begrænset rækkevidde. Derfor er det i Danmark og det meste af Europa ulovligt at benytte en drone, som kommer uden for ens eget synsfelt. Risikoen for, at man mister kontrollen og forårsager en ulykke, er simpelthen for stor.

Synsfelts-reglen begrænser brugen af droner i byer og andre tæt bebyggede områder. Derfor er det interessant at finde en sikker, alternativ måde at kontrollere de flyvende droner på.

»Det handler om at finde en pålidelig kommunikationskanal, som kan håndtere den nødvendige datastrøm til og fra dronen – også selv om den forsvinder af syne,« forklarer Rafhael Medeiros de Amorim.

Fleksible netværk giver flere aktører på dronemarkedet

Med kontrol gennem mobile netværk vil flyvende droner kunne bruges til mange flere opgaver fremover, forklarer han.

»Som det er nu, hvor man kun må flyve inden for operatørens synsvidde, er rækkevidden for en drone til for eksempel pakkelevering eller hurtig transport af prøver fra et hospital til et andet meget begrænset,« siger Rafhael Medeiros de Amorim og fortsætter:

»Når man har adgang til et sikkert, hurtigt og fleksibelt netværk, som ikke koster en formue at benytte, vil det betyde at der komme mange flere aktører på dronemarkedet, og at droner vil blive brugt til at løse mange flere forskellige opgave.«

Bedre signalbehandling er et vigtigt skridt for dronerne

Hvis mobilnetværkene kan bruges til at kontrollere flyvende droner, vil det potentielt være et vigtigt skridt for udbredelsen af droner til flere praktiske opgaver i bybilledet.

Dels vil mobilnetværkene være udbredt stort set overalt, og fordi dronerne bruger dem på lige fod med alle andre enheder, vil de være billige at anvende. Samtidig er der meget der tyder på, at netværkene er meget velegnede til at styre droner med. Risikoen for at miste signalet er nemlig ganske lille.

Artiklen fortsætter efter videoen.

»En af de ting, vi har lagt mærke til i vores test, er, at forbindelsen mellem drone og mobilnetværk er meget forskellig fra forbindelsen mellem for eksempel en telefon og netværket. Fordi en drone flyver op i luften, bliver signalerne fra alle de mange mobilsendere ikke blokeret af bygninger, træer og vegetation eller landskab, og det gør at der er væsentlig flere forstyrrelser af signalet,« siger han.

Det er naturligvis forbundet med en vis risiko, Rafhael Medeiros de Amorim videre.

»Vi er nødt til at udvikle netværksløsninger, der tager højde for kommunikation med flyvende droner og ikke kun telefoner på landjorden,« siger han og fortsætter:

»Dem har netværksudviklere fokuseret på gennem de sidste årtier, men vi er nødt til at udvikle systemer, der også tilgodeser dronernes behov for netværksadgang. Med den udvikling, der er inden for mobilnetværk og droner, vil jeg tro, at vi kan have en sikker måde at styre droner på over mobilnetværk inden for de næste tre til fem år.«

Øverst: Pressefoto. (Foto: Jakob Brodersen // Aalborg Universitet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.