Vildtlevende hunner lever længere end hanner

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Akademia.Zand.News ─ Der findes en antagelse om, at hanner oftere end hunner deltager i potentielt farlige aktiviteter og dermed fører et mere risikabelt liv, men den antagelse møder modstand i forskernes undersøgelse.

Det er ikke kun hos mennesker, at kvinder lever længere end mænd. Blandt vildtlevende pattedyr er den gennemsnitlige levealder hele 18,6 procent længere for hunner end hanner. Hos mennesker er forskellen “kun” 7,6 procent.

Det oplyser Syddansk Universitet i en pressemeddelelse på baggrund af en undersøgelse, der er foretaget af forskere fra Université de Lyon 1 og Syddansk Universitet i samarbejde med flere andre internationale teams, og som er offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS).

Hunnerne lever 18,6 % længere end hannerne

Kvinder lever gennemsnitligt længere end mænd: Cirka 90 procent af de mennesker, der bliver 110 år eller mere, er kvinder. Den nuværende rekordindehaver er Jeanne Calment, der var 122 år gammel, da hun døde i 1997.

Nu viser en ny undersøgelse, at der findes endnu større forskelle i levetid blandt vildtlevende pattedyr. Her lever hunnerne gennemsnitligt 18,6 procent længere end hannerne. Hos mennesker er forskellen blot 7,8 procent.

Får, løver og spækhuggere har den største forskel

»De største forskelle findes hos dyr som australsk opossum, løve, spækhugger, elg, stor kudu og får,« siger Fernando Colchero, lektor og ekspert i biostatistik ved Interdisciplinary Centre on Population Dynamics og Institut for Matematik og Datalogi, SDU.

Forskerne har samlet demografiske data for mere end 130 vildtlevende populationer af pattedyr, og det gjorde dem i stand til at estimere hunnernes og hannernes gennemsnitlige levetid og risikoen for at dø som følge af alder.

Analyserne førte til uventede resultater. Ikke alene lever hunnerne generelt længere end hannerne, men forskellen overstiger i langt de fleste tilfælde den forskel, man ser hos mennesker. Der er dog meget store variationer populationerne imellem.

Risiko for død med alderen mere udtalt hos hunner

»Overraskende nok viser det sig, at for omkring halvdelen af de undersøgte populationers vedkommende er den øgede risiko for dødelighed med alderen faktisk mere udtalt hos hunner end hos hanner,« siger Fernando Colchero.

For at nå til denne konklusion beregnede Colchero og hans kolleger den gennemsnitlige alder ved døden og den hastighed, hvormed dødeligheden stiger med alderen.

Studiet viser, at hunnernes gennemsnitligt længere levealder altså må skyldes andre faktorer, som påvirker dyrene genne hele livet.

Opfører hanner sig mere risikabelt end hunner?

Der findes en almindelig antagelse om, at hanner oftere end hunner deltager i potentielt farlige aktiviteter og dermed fører mere risikable liv med kortere levetid til følge.

Men den antagelse møder modstand i forskernes undersøgelse, som afslører, at seksuel selektion ikke direkte modulerer omfanget af forskellene i dyrenes levetid.

Resultaterne antyder snarere, at komplekse interaktioner mellem de fysiologiske karakteristika, der er specifikke for hvert køn, er på spil. Det samme er lokale miljøforhold.

»Vi ser mange variationer i undersøgelsens dyrearter. For nogles vedkommende lever hannerne faktisk længst. Når det er sagt, er der en statistisk klar tendens, og det er der en række sandsynlige forklaringer på,« siger Dalia Conde, lektor og ekspert i dyrebeskyttelse, Biologisk Institut, SDU.

Androgener forringer visse dele af immunforsvaret

En forklaring er, at hanner ofte er større og bruger mere energi på at udvikle kønsrelaterede karakteristika som for eksempel store, kraftige horn. Dette kræver ekstra ressourcer som for eksempel mere føde, og hvis dyrene lever i et barskt klima, kan hannerne blive mere sårbare.

Et eksempel er tykhornsfåret (Ovis canadensis). Når de lever i et miljø, hvor der hele tiden er god adgang til føde, ses der næsten ingen forskelle i hannernes og hunnernes gennemsnitlige levetid. Men når de lever under barske forhold. Det kan for eksempel være steder, hvor vintrene bliver hårde, falder hannernes gennemsnitlige levetid.

En anden forklaring er, at hanner producerer flere androgener (mandlige kønshormoner) end hunner. Androgener modulerer immunforsvaret, og når de er til stede i høje niveauer, kan de forringe visse dele af immunforsvaret og gøre hannerne mere modtagelige for infektioner og sygdomme.

Androgen er en betegnelse for alle stoffer, naturlige som syntetiske, der binder sig til androgenreceptorer, og dermed har en stimulerende effekt på maskuline kønskarakteristika. Den vigtigste og mest kendte er Testosteron. Andre androgener er Epitestosteron. (Kilde: Wikipedia).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Free-Photos / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.