EU-Rådet vedtager brexit-nødforanstaltninger

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Euro.Zand.News – EU-Rådet har vedtaget nødforanstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af 2019-budgettet i tilfælde af brexit uden aftale.

EU-Rådet (Ministerrådet) vedtog i dag nødforanstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af EU-budgettet for 2019 i tilfælde af brexit uden aftale.

Europa-Parlamentet godkendte denne nødforanstaltningsramme den 17. april 2019. Det skriver EU-Rådet i en pressemeddelelse.

Potentielle konsekvenserne inden for forskning og landbrug

Målet med foranstaltningerne er at afbøde konsekvenserne af et scenarie uden aftale for finansieringen på en række områder som for eksempel forskning og landbrug.

De vil gøre det muligt for EU at fortsætte med at foretage betalinger til britiske modtagere for kontrakter, der er undertegnet, og afgørelser, der er truffet før udtrædelsesdatoen, så længe UK fortsætter med at betale sit aftalte bidrag til EU-budgettet for 2019.

»Et scenarie uden aftale berører ikke det grundlæggende princip om, at EU-27 og UK bør opfylde de finansielle forpligtelser, som de sammen har påtaget sig,« siger Mika Lintilä, der er finansminister i Finland og varetager formandskabet for Rådet og fortsætter:

»De foranstaltninger, der er aftalt i dag, vil bidrage til at sikre dette. De vil være til fordel for britiske enkeltpersoner og enheder og hindre mulige forstyrrelser for andre modtagere af EU-finansiering.«

Nødforanstaltningsrammen vil kræve en bekræftelse fra UK

I henhold til den aftalte nødforanstaltningsramme vil UK skulle bekræfte skriftligt, at det vil bidrage til finansieringen af det vedtagne EU-budget for 2019.

Det vil også skulle acceptere den nødvendige kontrol og revision for EU-programmerne og -tiltagene og foretage den første betaling til EU-budgettet for perioden efter udtrædelsen.

Det er kun, hvis disse betingelser opfyldes, at UK’s og britiske enheders berettigelse til finansiering fra EU-budgettet i 2019 opretholdes.

Efterhånden som UK betaler sit bidrag for hele året 2019, vil UK og britiske enheder også være berettigede i 2019 for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i indkaldelser af forslag, indkaldelser af tilbud, konkurrencer eller enhver anden procedure, som kan føre til finansiering over EU-budgettet, med undtagelse af særlige tilfælde, der vedrører sikkerhed og UK’s tab af medlemskab af Den Europæiske Investeringsbank.

Desuden vil nødforanstaltningerne give mulighed for fortsat finansiering til modtagere i EU-lande, hvis deres berettigelse afhænger af UK’s medlemskab af EU, forudsat at de relevante retlige kontrakter og afgørelser er blevet undertegnet eller vedtaget før UK’s udtrædelse.

Denne nødforanstaltningsramme vil ophøre med at finde anvendelse, hvis UK afbryder betalingerne, eller hvis der konstateres væsentlige mangler i forbindelse med gennemførelsen af kontrollen og revisionen.

Dette er med forbehold af en aftale, der skal forhandles i et scenarie uden aftale om en finansiel afregning mellem EU og UK, som vil skulle dække alle gensidige forpligtelser som følge af UK’s EU-medlemskab.

Hensigten med de foranstaltninger, der er aftalt i dag, er, at EU-27-landenes respektive andele af finansieringen af EU-budgettet for 2019 forbliver uændrede.

Øverst: Europa-Parlamentet. (Foto: Europa-Parlamentet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.