Mere musik til de mindste i Næstveds dagtilbud

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Naestved.News – Der er lagt op til, at børnene skal byde ind med egne ord, bevægelser og handlinger, og at den voksne skal gribe børnenes idéer og integrere dem i legen.

De yngste børn i Næstveds dagtilbud skal møde mere musik i deres hverdag. 130 pædagoger og dagplejere har allerede været på kursus om musik, leg og bevægelse.

De er nu i gang med at implementere nye metoder til, hvordan de et til fire årige kan blive mere aktive deltagere i musikalske lege. Det skriver Næstved Kommune i en pressemeddelelse.

Udforsker nye måder at arbejde med leg og musik

Som en del af projektet “Små Fødder” er dagplejere og pædagoger i Næstved Kommune i gang med at udforske nye måder at arbejde med leg og musik på.

De nye metoder udspringer af kurset “Musik, leg og bevægelse” udbudt af Børnekulturhuset i Næstved i samarbejde med Næstved Musikskole og Center for Dagtilbud. Kurset er finansieret af Interreg-projektet kultKIT.

Børnene skal byde ind med egne ord og bevægelser

Tidligere på året har 130 dagplejere og pædagoger deltaget i kurset “Musik, leg og bevægelse”, som gav deltagerne nye redskaber til, hvordan børn i højere grad kan være aktive medskabere af legende, musikalske aktiviteter. Kurset blev afviklet med små holdstørrelser og under gældende corona-restriktioner.

»Næsten alle sangene fra kurset er rammesange, hvor det er den voksne, der udstikker en legende, musikalsk ramme. Sangen kan for eksempel handle om en tur i skoven, hvor børnene inviteres til at digte med undervejs. Hvilket dyr møder børnene i skoven? Hvordan bevæger dyret sig? Børnenes idéer bliver herefter flettet ind i sangen, og legen fortsætter,« beskriver børnekulturkonsulent Katrine Gjesing.

Der er dermed lagt op til, at børnene skal byde ind med egne ord, bevægelser og handlinger undervejs, og at den voksne skal gribe børnenes idéer og integrere dem i legen. Formålet med lige netop denne metode, er at underbygge den tidlige kulturstart i et element, som børn kender rigtig godt – nemlig legen.

Førhen har den voksne måske sunget sange for børnene og lavet enkle fagter til. I dette projekt er der fokus på, at sang og musik i højere grad skal foregå som en legende aktivitet sammen med børnene.

Det er vigtigt, at børn oplever glæden ved musik og mærker den magi, der opstår i rummet, når de første toner slås an til en musiksamling. De musikalske fællesskaber, der opbygges i institutionen og dagplejen, skal være med til at styrke fællesskabsfølelsen og skabe en særlig kultur.

»Denne måde, at være sammen i musikken på, skal desuden være med til at skabe tryghed og genkendelighed, når barnet krydser broen fra vuggestue/dagpleje og over til børnehaven, hvor det er hensigten, at de samme sange og lege går igen,« fortæller Katrine Gjesing, som er initiativtager til projekt Små Fødder, der også er et brobygningsprojekt.

Genbesøg hos deltagerne som et led i kompetenceudviklingen
Underviseren fra kurset Musik, leg og bevægelse Lonnie Kristiansen, der til dagligt arbejder på Næstved Musikskole, er i fuld gang med komme på besøg hos alle deltagerne fra kurset som et led i kompetenceudviklingen.

»Når jeg kommer på besøg i praksis, er det helt fantastisk at se, hvordan dagplejere og pædagoger er i fuld gang med at omsætte kursets indhold til en legende, musikalsk virkelighed til glæde for børnene og deres sociale og musikalske udvikling,« fortæller Lonnie Kristiansen og fortsætter:

»Mange af kursisterne er især begejstrede for denne måde at kombinere musik og leg på, samtidig med at de også oplever at blive mere strukturerede i deres planlægning af musiksamlingerne.«

Grundet Corona tilbydes kursisterne i denne periode også som virtuelle genbesøg, som gennemføres ved hjælp af videooptagelser og feedback samtaler over telefonen.

Genbesøgene til de 130 kursister afsluttes efter planen til foråret.

Musikfaget har været underprioriteret i de senere år

Der har i længere tid været efterspørgsel på at få styrket kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale i Næstved indenfor musik. Ligesom i mange andre kommuner oplever man i Næstveds dagtilbud, at musikken nogle steder spiller en mindre rolle end før i tiden.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at musikfaget de senere år har været underprioriteret på pædagoguddannelsen,« udtaler pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud og Skole, Elin Kofoed, og fortsætter:

»Det faktum, blandet med at der er mange andre vinkler i det pædagogiske arbejde, som dagtilbuddene også skal forholde sig til, har bevirket at musikken nogle steder er røget lidt i baggrunden. Derfor er jeg meget glad og stolt over, at vi i Næstved nu er i gang med på ny at sætte fokus på vigtigheden af musik.«

En af deltagerne på kurset Musik, leg og bevægelse, dagplejeren Niels-Jørgen Astrup, er glad for at være med.

»I mine snart fire år som dagplejer er det mit første kursus i musik,« fortæller Niels-Jørgen Astrup og fortsætter:

»Det har været en stor gave at få nye sange og bevægelseslege på repertoiret. Sangene kan anvendes både ude i haven og i vores indendørs musikrum. Det er godt, at sangene kan tilpasses efter børnenes alder og være med til at styrke brobygningen.«

Mette E. Mikkelsen, pædagog i Børnehuset ved Volden, er også i gang med at omsætte kurset til praksis.

»Jeg har virkelig kunne bruge den nye viden til at gribe børnenes invitationer på en helt ny måde. Det giver pote – også for de mere stille og observerende børn. Jeg er vild med, at det musikalske kommer så meget i spil i Næstved Kommune,« siger Mette E. Mikkelsen.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Næstved Kommune). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.