30% af en årgang vælger en erhvervsuddannelse

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – »Vi er lykkedes med at skabe et campusmiljø, hvor der er et bredt udvalg af ungdomsuddannelser lige ved siden af vores største udskolingsskole. Det giver gode muligheder for et tæt samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser og vores UU-vejledning.«

De seneste år har et stigende antal elever fra 9. og 10. klasse valgt en erhvervsuddannelse i Ringsted Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Tæt samarbejde med Zealand Business College

Et tæt samarbejde mellem grundskole og erhvervsuddannelser. Uddannelsesdage for 9. og 10. klasse. Inddragelse af forældre, der bliver klædt på til at hjælpe deres barn med uddannelsesvalg.

Det er nogle af trinene i den indsats, der i Ringsted Kommune har betydet, at nu mere end 30 procent af 9. og 10. klasserne vælger en erhvervsuddannelse.

Med søgetallet for 2020 har 30,5 procent af 9. og 10. klasserne i Ringsted Kommune søgt ind på en ungdomsuddannelse.

Ligesom mange andre kommuner har Ringsted Kommune hjemtaget UU-vejledningen (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Det har givet mulighed for et tættere samarbejde mellem grundskolen og ungdomsuddannelser.

Men i Ringsted Kommune har man iværksat andre tiltag, som har haft en effekt, blandt andet et særligt tæt samarbejde med Zealand Business College (ZBC), der udbyder erhvervsuddannelser.

»Vi har set på, hvordan vi bedst kan klæde elever og forældre på, så de kan træffe et så kvalificeret valg om deres uddannelsesvej som overhovedet muligt,« siger Kristina Fischer, der er leder på Campusskolen og leder af UU Ringsted, og fortsætter:

»Derfor har vi blandt andet frivillige forældreaftener, oplæg fra unge, der selv har haft en turbulent uddannelsesvej og faste uddannelsesdage i udskolingen, hvor eleverne selv kan vælge sig ind på de workshops om de ting, der interesserer dem mest.«

Uddannelsesdage med elevernes valg i fokus

I både 7. og 8. klasse er der frivillige forældreaftener, der skal hjælpe forældrene med at hjælpe deres børn til at træffe et valg om ungdomsuddannelser.

I udskolingen kommer Zealand Business College også på besøg i klasserne med to oplæg, der ikke kun handler om de enkelte ungdomsuddannelser, men også om, hvordan eleverne kan træffe et valg, der er rigtigt for dem.

Endelig er der to uddannelsesdage for 9. og 10. klasser. På uddannelsesdagene kan eleverne selv vælge tre-fire workshops om de ungdomsuddannelser, der interesserer dem mest. På de to dage i september kan eleverne efterfølgende selv gå rundt til uddannelsernes stande for at høre mere eller snuse til andre uddannelser.

Tæt samarbejde i på campusområdet i Ringsted

I Ringsted Kommune er der et tæt samarbejde mellem grundskolen, UU-vejledning og ungdomsuddannelserne.

Mange af skolerne er placeret på campusområdet i Ringsted, hvor der er kort afstand mellem blandt andre folkeskolen Campusskolen, HF & VUC samt Zealand Business College med både gymnasiale og erhvervsuddannelser.

»Vi er lykkedes med at skabe et campusmiljø, hvor der er et bredt udvalg af ungdomsuddannelser lige ved siden af vores største udskolingsskole. Det giver gode muligheder for et tæt samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser og vores UU-vejledning,« siger Gitte Løvgren og fortsætter:

»Så vi har et stort fokus på at bygge bro fra grundskolen til de gode ungdomsuddannelser i Ringsted. Vores mål i vejledningen af elever og forældre er jo ikke, at eleverne skal vælge en bestemt uddannelse, men at de vælger en uddannelse, der er rigtig for dem, og som de har lyst til at gennemføre.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Steve PB / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.