Borgerrådgiveren træffes på biblioteket efter aftale

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – Fremover træffes borgerrådgiveren i Ringsted kun på Ringsted Bibliotek & Borgerservice efter aftale.

Mange borgere bruger Ringsted Kommunes borgerrådgiver, men kun få borgere møder borgerrådgiveren på Ringsted Bibliotek & Borgerservice. Det oplyser kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Byrådet ophæver den faste træffetid på biblioteket

Mange borgere benytter borgerrådgiverfunktionen i Ringsted Kommune, men det ikke er særligt mange borgere, der benytter muligheden for at komme i træffetiden på Ringsted Bibliotek & Borgerservice om tirsdagen.

Det viser en optælling i forbindelse med borgerrådgiverens halvårsstatus til Byrådet.

For at sikre, at tiden til funktionen bliver mere effektiv, har Byrådet besluttet at ophæve borgerrådgiverens træffetid på Ringsted Bibliotek & Borgerservice.

Der ændres ikke i borgernes mulighed for at møde borgerrådgiveren, der stadig kan kontaktes per telefon, mail eller ved personligt fremmøde alle hverdage. Hvis borgerne ønsker et møde på Ringsted Bibliotek & Borgerservice, kan det fortsat ske efter aftale.

Borgerrådgiver Katrine Jensen har mere end 8 års erfaring fra arbejde som jurist hos Borgerrådgiveren i Københavns Kommune og har tidligere arbejdet som jurist i Albertslund Kommune. Derudover har Katrine været frivillig i Københavns Retshjælp.

»Jeg vil gerne møde borgerne der, hvor det giver mening, og hvor de har brug for at møde funktionen,« siger borgerådgiver Katrine Jensen siger og fortsætter:

»Der har desværre ikke vist sig en særlig stor søgning til træffetiden på biblioteket, så derfor synes jeg det er godt, at Byrådet understøtter muligheden for at borgerrådgiverfunktionen kan blive mere effektiv for de borgere, der benytter den.«

Borgerne kan fortsat møde borgerrådgiveren på Rådhuset i hverdage i tidsrummet mellem kl. 10.00-15.00 ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse.

Læs mere på www.ringsted.dk/borgerraadgiver.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Ijmaki. Montage: Slagelse Media). NM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.