Tingstedet indvies sammen med Forårsfredag

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).Ringsted.News – »Tingstedet er jo en bygning, der først og fremmest kommer til at bestå af caféen, som forpagteren driver, og derfor lægger vi selvfølgelig indvielsen samtidig med, at forpagteren er klar til at åbne. Og når det nu er rykket lidt, så er det godt, at det kan ske samtidig med Forårsfredagen, hvor mange af byens butikker i forvejen rykker ud i byrummet, og der blandt andet…

"Tingstedet indvies sammen med Forårsfredag"

AffaldPlus overtager opgaver på affaldsområdet

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).Ringsted.News – »Overdragelsen af driftsopgaverne kan sidestilles med kommunens overdragelse af genbrugspladsen til AffaldPlus. Den opgave har AffaldPlus varetaget fuldt ud tilfredsstillende. Det er derfor naturligt at tage næste skridt og også overdrage driften af affaldsordningerne,« siger borgmesteren.

"AffaldPlus overtager opgaver på affaldsområdet"