Ringsted Kommune får en pilotnaturpark

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – Rislende vandløb, idylliske søer, dybe skove og bakkede landskaber kendetegner Pilotnaturpark Ringsted, som binder Suså, Allindelille Fredskov og Valsølille Sø sammen.

Efter mange års forarbejde har Ringsted Kommune fået en pilotnaturpark.

Friluftsrådet vurderer, at udnævnelsen vil være til stor gavn for den sjællandske natur og mulighederne for at dyrke friluftsliv. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Binder Suså, Allindelille Fredskov og Valsølille Sø sammen

Rislende vandløb, idylliske søer, dybe skove og bakkede landskaber. Det er noget af det, man vil kunne finde i Pilotnaturpark Ringsted, som er blandt de nyeste medlemmer af Danske Naturparker.

Pilotnaturpark Ringsted binder tre vigtige naturområder sammen: Suså, Allindelille Fredskov og Valsølille Sø. Kommunens store søer, Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er centralt placeret i pilotnaturparken, som også omfatter store både offentlige og private skovområder.

Pilotnaturparken kan komme til at grænse op til Nationalpark Skjoldungelandet og kan dermed opnå en størrelse på 5000 hektar.

»Jeg er meget glad for, at vi nu har fået en pilotnaturpark i Ringsted Kommune, og glæder mig over, at så mange lodsejere og borgere bakker op om projektet,« siger borgmester Henrik Hvidesten (V) og fortsætter:

»Vi kan nu forsætte det gode arbejde med at udvikle kommunens natur og friluftsliv. Kommunens køb af Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø i 2014 og det borgerdrevne projekt Ringsted Oplevelsessti er to afgørende grunde til, at vi står her i dag.«

En fantastisk natur med gode muligheder for friluftsliv

Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for større sammenhængende naturområder af regional eller national betydning. Friluftsrådet er glade for at kunne byde Ringsted Kommune velkommen i mærkningsordningen Danske Naturparker.

»Vi er rigtig glade for, at Pilotnaturpark Ringsted nu er en realitet. Pilotnaturpark Ringsted har en fantastisk natur med gode muligheder for friluftsliv, for eksempel omkring Haraldsted Sø, Gyrstinge Sø, Ringsted Å og Susåen, og det er et rigtig godt udgangspunkt,« siger Flemming Larsen, der er formand for nationalkomitéen for Danske Naturparker og bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet.

En naturpark er et større sammenhængende landskab, der ofte vil indeholde naturområder af regional, national eller international betydning. Den er velafgrænset med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi med videre.

Som pilotnaturpark skal man opfylde syv af de ti kriterier, der er for at være medlem af Danske Naturparker. Blandt andet skal minimum 50 procent af naturparkens areal være beskyttet natur, og naturparken skal være forankret lokalt gennem inddragelse af borgere og lodsejere.

Fire lokalråd har været blandt de drivende kræfter

Ringsted Kommune har i mange år arbejdet med at udvikle store dele af det område, som nu er optaget som pilotnaturpark. Der arbejdes blandt andet i øjeblikket med at udvikle Ringsted Ådal, og dertil kommer en række større og mindre projekter, der skal øge naturkvaliteten og skabe bedre muligheder for friluftsliv.

Borgere og lodsejere har været involveret i processen omkring udpegningen af pilotnaturparken. Blandt andet har fire lokalråd i Landsbyklyngen Søskovlandet været blandt de drivende kræfter bag initiativet.

Der findes i alt 11 naturparker og tre pilotnaturparker, som er medlem af Danske Naturparker. Ud over Pilotnaturpark Ringsted, er Pilotnaturpark Nordals også netop blevet optaget i mærkningsordningen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pexels / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.