Sporarbejde mellem Næstved-Ringsted

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Den sidste lørdag i marts sætter Banedanmark gang i sporarbejdet imellem Næstved og Ringsted. Herefter vil togstrækningen være spærret i otte måneder.

Lørdag den 28. marts 2020 sætter Banedanmark gang i sporarbejdet imellem Næstved og Ringsted, som betyder, at togstrækningen vil være spærret i otte måneder frem til udgangen af november.

Strækningen får plads til flere tog i fremtiden

I løbet af de otte måneder skal der udføres et kolossalt løft af hele strækningen, hvor man både opgraderer den eksisterende bane og klargør den til den kommende Ringsted-Femern-forbindelse.

Sporarbejdet betyder, at der i fremtiden kan køre flere tog på strækningen, togene vil køre hurtigere og have en højere punktlighed. For passagererne betyder det, at rejsetiden bliver kortere, der vil være færre forsinkelser og plads til flere afgange.

Samtidig bliver strækningen gjort klar til fremtidens el-tog, der bliver renoveret broer og lavet faunapassager, så dyrene kan komme trygt under jernbanen.

»Hele projektet er godt for klimaet, miljøet og fremkommeligheden, men meget af det arbejde, vi skal lave, foregår i sporet eller meget tæt ved. Flere steder fjerner vi helt de gamle spor, så det vil være umuligt at køre tog. Derfor er det helt nødvendigt at lukke banen, mens vi arbejder, hvilket desværre kommer til at påvirke togtrafikken i hele perioden,« siger projektdirektør Klaus S. Jørgensen fra Banedanmark.

Naboerne vil opleve støj, støv og rystelser

Ud over at passagererne må undvære toget mellem Næstved og Ringsted i otte måneder, kan de nærmeste naboer til banen komme til at opleve støj, støv og rystelser.

Naboerne vil modtage digital post, som varsler om generne, og i de områder, hvor der kommer forøget tung trafik, som transporterer materialer til og fra banen, vil det blive annonceret i de lokale medier.

Togpassagererne henvises til rejseplanen.dk og dsb.dk/sydbanen for at finde alternativ transport.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Banedanmark). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.