Ringsteds folkeskoler får mere målrettet undervisning

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – Flere lektioner med to lærere, maksimalt 24 elever i nye klasser og endnu mere individuelt tilpasset undervisning. Det kan skoleeleverne i Ringsted Kommune se frem til.

Byrådet i Ringsted Kommune har afsat yderligere midler til folkeskolen fra næste budgetår. Midlerne bruges blandt andet til flere lektioner med to voksne, lavere klassekvotient og et fagligt løft af alle elever. Det skriver Ringsted Kommune i en meddelelse.

Kan dele eleverne op i mindre hold på for eksempel 10 børn

Flere lektioner med to lærere, maksimalt 24 elever i nye klasser og endnu mere individuelt tilpasset undervisning. Det bliver nogle af resultaterne i Ringsted Kommunes folkeskoler, efter byrådet har afsat yderligere midler til folkeskolen til næste år.

På skolerne kan man allerede i dag se nogle af de tiltag, som får ekstra styrke fra næste skoleår.

For eksempel har Dagmarskolen allerede fra dette års skolestart sat to voksne på alle lektioner i 0. klasserne. Derfor kan der fra første skoledag arbejdes med et højere fagligt niveau og differentieret eller målrettet undervisning, fortæller skoleleder Allan Søvind Jensen.

»Alle lærere arbejder med differentieret undervisning, og når der er to voksne, kan vi i endnu højere grad ramme den enkelte elev lige der, hvor udviklingspotentialet er. Vi kan for eksempel dele eleverne op i mindre hold, og når man kun skal ramme 10 børn, er der mere tid til det enkelte barn. For den enkelte elev giver det større mulighed for at koncentrere sig og lære endnu mere,« fortæller Allan Søvind Jensen.

På Dagmarskolen vil de fortsat have to voksne på alle lektioner i 0. klasse. Og de vil fokusere lektioner med to voksne i fagene dansk og matematik i indskolingen.

»Dansk og matematik har en afsmittende effekt på de andre fag. Jo mere støtte der er i dansk og matematik i timerne, desto bedre læring er der også i andre fag. Forældrene vil opleve, at deres børn simpelthen bliver dygtigere med den her målrettede undervisning,« tilføjer han.

Den differentierede undervisning bliver løbende evalueret

Alle folkeskoler i Ringsted Kommune arbejder intenst med differentieret undervisning i forskellige former.

På Valdemarskolen arbejder de eksempelvis i ni ugers forløb, oplyser skoleleder Nicholas Martin Hansen:

»Vi har de her ni ugers indsatser på årgangene, hvor hver indsats indledes med en klassekonference. Her snakker vi alle eleverne igennem, og der bliver lavet en indsats til alle elever. Derefter kommer en eller to lærere fra skolens ressourceteam ud i klasserne og arbejder med de præcise udfordringer, som eleverne har.«

Alle folkeskoler arbejder med klare mål og evalueringer for hver enkelt elev, ligesom Valdemarskolen, så undervisningen kan tilpasses til de udfordringer, som netop den elev måtte have. Og de ekstra midler vil styrke den indsats yderligere.

»Vi skal nemlig være skarpe på at samle op, evaluere og give en god feedback til eleverne, så eleverne kan rykke sig fagligt ud fra hver deres niveau. Det giver ekstra lærerressourcer en mulighed for,« tilføjer Nicholas Martin Hansen.

Byrådet har afsat samlet 10 millioner kroner til folkeskolerne i Ringsted Kommune fra næste år. Skolerne har frihed til at lave de tiltag, som passer bedst til elevsammensætningen på den enkelte skole, men de overordnede principper og målene for undervisningen vil være de samme.

Øverst: Valdemarskolen. (Foto: Ringsted Kommune). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.