AffaldPlus overtager opgaver på affaldsområdet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Ringsted.News – »Overdragelsen af driftsopgaverne kan sidestilles med kommunens overdragelse af genbrugspladsen til AffaldPlus. Den opgave har AffaldPlus varetaget fuldt ud tilfredsstillende. Det er derfor naturligt at tage næste skridt og også overdrage driften af affaldsordningerne,« siger borgmesteren.

Fra den 1. januar 2021 overtager det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus driftsopgaverne på affaldsområdet fra Ringsted Kommune. Affaldsordningerne fortsætter uforandret. Det oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen står for planlægning af affaldsordninger

Kompetencen til driften af renovationsordningen i Ringsted Kommune overgår fra 1. januar til det fælleskommunale renovationsselskab AffaldPlus.

Det betyder, at AffaldPlus skal stå for opgaver som kontakten med borgere og boligselskaber, kontrakt og samarbejde med vognmanden, lagerstyring, udbud, økonomi og information.

Det vil fortsat være Ringsted Kommune, der står for planlægning af affaldsordninger som for eksempel valg af affaldsbeholdere, hvordan affaldet skal sorteres, og hvor ofte de skal tømmes.

Partierne bag Ringsted Kommunes budgetaftale for 2020 havde en hensigtserklæring om at arbejde videre med en samarbejdsmodel, hvor driftsopgaver overdrages til AffaldPlus.

Mandag aften besluttede Byrådet så endeligt overdragelsen. To medarbejdere fra Ringsted Kommune virksomhedsoverdrages i samme forbindelse til AffaldPlus.

Stærkere faglighed og mere fleksibel opgaveløsning

»Overdragelsen af driftsopgaverne kan sidestilles med kommunens overdragelse af genbrugspladsen til AffaldPlus. Den opgave har AffaldPlus varetaget fuldt ud tilfredsstillende. Det er derfor naturligt at tage næste skridt og også overdrage driften af affaldsordningerne,« siger Henrik Hvidesten (V) og fortsætter:

»Samtidig har vi kunnet læne os op ad Sorø Kommunes erfaringer, hvor AffaldPlus har varetaget driften siden 2016. Med overdragelsen af affaldsområdet får vi skabt en god ramme for en fortsat god varetagelse af affaldsområdet. Overdragelsen til AffaldPlus betyder blandt andet, at den samme type opgave i flere kommuner samles ét sted, og det kan give en stærkere faglighed og en mere fleksibel løsning af opgaverne.«

Affaldsordningen i Ringsted Kommune forstætter på samme vis som hidtil. Borgere i Ringsted Kommune skal dog fra januar kontakte AffaldPlus, hvis de har spørgsmål til deres affaldsafhentning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.