Regionen afsætter penge til rent vand i hanerne

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Som dansker tager vi næsten rent vand i hanerne for givet. Men vi står over for en historisk udfordring, som vi skal løse, hvis også de kommende generationer skal have adgang til rent drikkevand,« lyder det fra Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

Region Sjælland har netop afsat 4 millioner kroner til indsatser, der skal gøre Region Sjælland grønnere, sundere og mere attraktiv.

Sikring af borgernes drikkevand er en af flere indsatser, der er afsat penge til. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Industrigrunde, landbrug, renserier og lossepladser

Adgangen til rent drikkevand er essentiel, hvis borgerne i Region Sjælland skal kunne leve et sundt, trygt og godt liv.

Desværre er drikkevandsforsyningen flere steder i Region Sjælland truet af jordforurening og pesticider. Forureningen kommer blandt andet fra industrigrunde, landbrug, renserier og lossepladser.

For at sikre fremtidens rene drikkevandsforsyning har Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland afsat 1,5 millioner kroner frem mod 2022. Det skete på et udvalgsmøde den 10. december 2020.

»Som dansker tager vi næsten rent vand i hanerne for givet. Men vi står over for en historisk udfordring, som vi skal løse, hvis også de kommende generationer skal have adgang til rent drikkevand,« siger Peter Jacobsen (DF), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling, og fortsætter:

»Pesticider og forurening har fundet vej til vores grundvand. Hvis ikke vi får overblik og sætter ind, hvor udfordringerne er størst, vil adgangen til rent drikkevand gå tabt. Derfor skal der sættes ind nu.«

Allerede i 2021 vil der blive iværksat en kortlægning af de forureningskilder, der udgør de største trusler og belastninger for drikkevandsforsyningen i Region Sjælland.

Ved at angribe de største udfordringer først, kan Region Sjælland målrette sine ressourcer og få mest rent vand til borgerne.

Partnerskaber skal bane vejen for rent vand i hanerne

Indsatsen for rent drikkevand er en del af den nye udviklingsstrategi, som Region Sjællands Regionsråd godkendte den 30. november 2020.

»Drikkevandsområdet er komplekst og gode løsninger for rent vand, kræver en helhedsorienteret tilgang, der går på tværs af mange aktører og myndigheder,« siger Peter Jacobsen og fortsætter:

»Derfor vil vi i samarbejde med Danske Vandværker etablere et partnerskab på tværs af myndigheder, vandværker, landbruget og erhvervslivet.«

Formålet med partnerskabet er ad samarbejdets vej at udvikle tiltag og løsninger, der både kan reducere og forebygge pesticidforurening af grundvandet.

Rent drikkevand er en del af regionens udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien har udover rent drikkevand også fokus på at styrke Region Sjællands attraktivitet, kompetencer og grønne, kollektive transport.

Udvalget for Regional Udvikling har afsat i alt 4 millioner kroner til strategiske indsatser, der skal bidrage til at omsætte strategien til konkrete handlinger.

Herunder 1,3 millioner kroner til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv for især unge under uddannelse, samt at reducere udledningen af skadelige gasser i Region Sjællands lokalbanetog.

»Med indsatsen ønsker vi at mindske luftforureningen til gavn for miljøet, lokaltogspassagererne, medarbejdere og beboere langs banestrækningerne,« siger næstformanden for Udvalget for Regional Udvikling, Jens Ravn (V), og fortsætter:

»Det er afgørende at styrke Region Sjællands kollektive transportmuligheder og gøre dem attraktive, så fx vores unge både kan komme til og fra uddannelser og passe deres fritidsaktiviteter.«

Udover at styrke indsatsen for rent vand og kollektiv trafik i Region Sjælland, blev der bevilliget 1,2 millioner kroner til 17 udviklingstiltag i regionens mange små og mindre byer, eksempelvis udvikling af boliger og lokalområder, adgang til offentlige og private services samt nye kultur-, natur- og fritidsoplevelser. De nævnte indsatser bliver igangsat i 2021.

Læs også: Region Sjælland og regeringen lægger grønne køreplaner.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Urisam / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.