Kan COVID-19-patienter indlægges i eget hjem?

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Forskningsprojekter som dette er rettidig omhu, for spørgsmålet er ikke, om der kommer en ny epidemi som COVID-19, men hvornår det vil ske,« lyder det fra forskningschefen.

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan patienter med COVID-19 kan indlægges i eget hjem.

Projektet har modtaget 8,3 millioner kroner af Regionalfonden Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Generelt ønske om behandling tæt på patientens eget hjem

Corona-pandemien har vist, at sundhedsvæsnet verden over skal tilpasses håndtering af infektionssygdomme i en hidtil uset grad.

Derfor undersøger Sjællands Universitetshospital og Nordsjællands Hospital sammen med svenske og norske partnere, hvordan patienter med COVID-19 sikkert og forsvarligt kan indlægges i deres eget hjem.

»Det er en generel udvikling i vores sundhedsvæsen, at vi arbejder på at få behandlinger tæt på patientens eget hjem. Vi har arbejdet med hjemmedialyse, hjemme-IV-behandling og andre lignende komplekse behandlingsforløb,« siger Lothar Wiese, der er specialeansvarlig overlæge på Medicinsk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, og fortsætter:

»Det er derfor oplagt at prøve også at få denne gruppe hjem. Patienten får mere frihed i egne, vante omgivelser og sundhedspersonalet vinder mere tid til at tage sig af de patienter, som har allermest brug for det.«

Mulighed for at skærme andre patienter under epidemier

Indlæggelse i eget hjem under en epidemi gør det muligt at skærme sårbare patientgrupper, der har behov for behandling.

»Forskningsprojekter som dette er rettidig omhu, for spørgsmålet er ikke, om der kommer en ny epidemi som COVID-19, men hvornår det vil ske,« siger Thea Kølsen Fischer, der er forskningschef og overlæge på Nordsjællands Hospital og professor på Københavns Universitet, og fortsætter:

»Kan vi begynde at indlægge patienter med COVID-19 eller andre smitsomme infektioner i eget hjem, vil det gøre os i stand til at tilbyde patienterne en bedre behandling, håndtere behandling af virusinfektioner mere effektivt og hjælpe med at skærme andre sårbare patientgrupper, som har behov for behandling.«

Thea Kølsen Fischer har udtænkt konceptet med indlæggelse af patienter med COVID-19 i eget hjem.

Skal først testes under kontrollerede forhold i halvandet år

Forskningsprojektet starter til januar og vil løbe i cirka 1,5 år. Projektet vil i første fase teste konceptet “indlæggelse i hjemmet” under kontrollerede forhold på raske forsøgspersoner på tre af de fire deltagende sygehuse for at se, hvordan udstyr, omgivelser og kontakt med personalet fungerer.

»Mit håb er, at det her projekt kan være med til at gøre behandlingen af patienter med COVID-19 og andre infektionssygdomme endnu bedre, og at vi, i det omfang det er muligt, kan tilbyde patienterne behandling i eget hjem,« siger Egon Bo (DKF), der er regionsrådspolitiker i Region Sjælland og medlem af styringsudvalget for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS), og fortsætter:

»Strukturfondene som Interreg ØKS, er en oplagt mulighed for at lave den her type innovation, og at vi i Region Sjælland går forrest i denne udvikling med projekter som dette.«

Patienter bliver først indlagt og afklaret på hospitalet

Først vil patienter med COVID-19 få mulighed for at blive indlagt på en hospitalsstue, der er indrettet som et privat hjem med transportabelt sundhedsudstyr.

Dermed kan forskerne afklare, om det er sikkert at gå ind i anden fase af projektet, hvor patienterne bliver indlagt i eget hjem.

»De får monitoreringsudstyr med hjem og bliver overvåget af speciallæger fra hospitalet. Det er en banebrydende ny måde at behandle COVID-19 og andre infektionssygdomme på,« fortæller Lothar Wiese.

Projektet sætter patienten i centrum ved at udvikle hospitalsbehandling, som kan foregå i borgerens eget hjem.

»Det er et spændende internationalt projekt for Sjællands Universitetshospital at kunne hjemtage, og det understøtter vores strategi om at forske i det, som de fleste fejler og behandle dem, hvor de bor,« siger Niels Würgler Hansen, der er direktør hos Sjællands Universitetshospital.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.