Coronavirus: Seneste nyt fra Ringsted Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – Alle ikke-vitale offentlige funktioner lukker ned i Ringsted Kommune.

De nationale myndigheder har onsdag den 11. marts 2020 besluttet, at alle ikke-vitale offentlige funktioner lukker ned. Hjemmeplejen, plejecentre og området for socialt udsatte er i fuld funktion. Det oplyser Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Skoler, dagtilbud og fritidstilbud er lukket fra mandag

Alle offentlige skoler, dagtilbud, dagplejere og fritids- og ungdomsskoler er derfor lukket fra mandag morgen den 16. marts 2020 og foreløbigt 14 dage.

Ringsted Kommune tilbyder pasning af børn af blandt andet ansatte i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte samt støttepersonale.

Ringsted Kommune er derfor i gang med at planlægge nødpasning på udvalgte lokationer. Nødpasningen gælder fra mandag den 16. marts 2020.

Forældre vil blive orienteret om muligheden for nødpasning gennem det lokale dagtilbud, SFO og dagplejen.

Forældre i kritiske funktioner og forældre, der selv er forhindret i at passe eller finde anden pasning til deres børn, vil kunne tilmelde deres barn til nødpasningstilbuddet.

Private skoler og pasningstilbud opfordres også til at lukke fra mandag den 16. marts 2020, og der vil komme besked til børn og forældre direkte fra disse.

Lukket for betjening af henvendelser på ikke-kritiske områder

Ringsted Kommunes administration er lukket for betjening og besvarelse af henvendelser ved fremmøde på alle ikke-kritiske områder i foreløbigt 14 dage.

Baggrunden for det er, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger.

De medarbejdere, der kan, vil arbejde hjemmefra, men betjening og besvarelse af henvendelser og sager på ikke-kritiske områder kan ikke forventes.

Jobcentret er lukket for fremmøde fra torsdag morgen

Jobcentret er lukket for personlige henvendelser ved fremmøde fra i dag torsdag den 12. marts 2020. Aftaler i dag aflyses, og alle borgere vil blive kontaktet telefonisk eller pr. e-Boks.

Jobcentret arbejder så vidt muligt på at sikre normal drift, men møder afholdes den kommende tid telefonisk.

Kulturinstitutioner, sportscenter og bibliotek lukket fra fredag

Alle kulturinstitutioner, fritidstilbud med videre er lukket fra senest fredag morgen den 13. marts og foreløbigt 14 dage.

Det betyder blandt andet, at Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Ringsted Sport Center og Svømmeland, Ringsted Musik- og Kulturskole (inklusive kulturhuset) og Ringsted Kongrescenter er lukket fra senest fredag morgen.

Der gennemføres ikke undervisning og arrangementer på kultur- og fritidsinstitutionerne – hverken inde eller ude.

Foreningsaktiviteter lukkes ned fra fredag morgen

Der bliver ikke adgang for foreningsaktiviteter i Ringsted Kommunes lokaler og arealer de næste 14 dage senest fra fredag morgen den 13. marts 2020.

Ringsted Kommune opfordrer derfor alle foreninger til at indstille aktiviteter de næste 14 dage.

Besøg på plejecentre og institutioner – begræns besøg

Syge og ældre er særligt sårbare og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de bliver smittet.

Der bliver derfor indført skærpede restriktioner, så antallet af besøg på plejecentre, sociale institutioner mv. begrænses markant.

Det vil blandt andet betyde, at der kan indføres besøgstid, at styrke hygiejnen ved besøg, at pårørende der er syge eller har symptomer ikke skal komme på besøg, og besøgende ikke skal opholde sig på fællesarealer.

Der vil være information på plejecentre og øvrige institutioner.

Øverst: Coronavirus (COVID-19). (Foto: Kira Yan / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.