Mandag åbner skoler og dagtilbud i Ringsted

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – På mandag den 20. april genåbner Ringsted Kommunes dagtilbud og skoler for børn til og med 5. klasse. Forældre får besked senest fredag kl. 12.00.

Mandag den 20. april 2020 genåbner Ringsted Kommunes dagtilbud og skoler for børn til og med 5. klasse.

Alle forældre vil senest fredag kl. 12.00 få nærmere information i Aula eller BørneIntra. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Skoler og dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alle skoler og dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og har fokus på omsorg, når skoler og dagtilbud mandag den 20. april genåbner for børn til og med 5. klasse.

På alle skoler skal børn møde kl. 8.00 mandag morgen. Alle forældre vil senest fredag kl. 12. få nærmere information om mødetid, afhentning og aflevering via Aula eller BørneIntra. Dog har flere skoler og dagtilbud allerede udsendt informationen.

»Selvfølgelig skal vi have styr på hygiejnen og de forholdsregler, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi tager. Derfor følger alle skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune Sundhedsstyrelsens anbefalinger til punkt og prikke,« siger borgmester Henrik Hvidesten (V) og fortsætter:

»Men den menneskelige omsorg er mindst lige så vigtig for os. Alle vores medarbejdere i skoler og dagtilbud vil have en ekstra opmærksomhed på børnene og være meget tæt på dem den første tid, efter vi genåbner.«

Ekstra håndvaske, mere rengøring og voksne tæt på børnene

For at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der blandt andet indkøbt ekstra håndvaske og sæbe, ændret indretning af lokaler og rejst telte.

Skoler og dagtilbud vil være indrettet anderledes end normalt. Meget leg og undervisning vil foregå udenfor, og klasser eller stuer vil være mere opdelt end sædvanligt.

Skoler og dagtilbud vil også få ekstra rengøring og desinfektion. Legetøj, vandhaner og håndtag vil eksempelvis blive gjort rene flere gange dagligt. Børn må heller ikke medbringe for eksempel legetøj med hjemmefra.

Aflevering og afhentning vil ligeledes foregå anderledes. Hver skole eller dagtilbud vil informere forældrene særskilt og altså senest fredag kl. 12.00.

»Det er en underlig tid for os alle, og det kan især opleves voldsomt for børn. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at de voksne i skoler og dagtilbud vil have ekstra stor opmærksomhed på børn, der er kede af det eller utrygge ved alt det nye, der er sket de seneste uger. Særligt i en tid, hvor mange andre ting vil være anderledes, så bliver omsorg og tryghed ekstra vigtigt,« siger Klaus Hansen (V), der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget, og fortsætter:

»Er der børn, der bliver kede af det, vil vi trøste dem. Er der børn, der føler sig utrygge, vil vi give dem omsorg og nærvær. Er der børn, der har svært ved at finde sig til rette i den nye hverdag, vil vi give dem opmærksomhed og tryghed. Så jeg håber, at børnene glæder sig til at se deres venner og pædagoger og lærere igen. Jeg ved i hvert fald, at vores medarbejdere glæder sig virkeligt meget til at se alle deres børn igen.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Dolgachov / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.