Nødpasning og hjemmeundervisning i Ringsted Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning. Nødpasning er derfor en undtagelse, og man skal opfylde visse kriterier.

Forældre har udvist stor forståelse. I alt 64 børn går lige nu i nødpasning i Ringsted Kommune, og skolerne har etableret undervisning på de nye vilkår.

Børn passes i deres normale institution, og skolebørn har fået hjemmeopgaver og digitale klassesessioner. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Forældrene er gode til at finde alternative løsninger

Ringsted Kommune har ligesom andre kommuner fundet hurtige løsninger på børne- og skoleområdet. Det har betydet ændringer for alle børn, elever og deres forældre.

Ringsted Kommune har etableret nødpasning på dagtilbuds- og SFO-området fra mandag, og skolerne har fundet løsninger på at undervise på andre måder. Både på skoleområdet og i daginstitutionerne er der etableret nødpasning på børnenes normale skole, institution eller dagtilbud.

I dagtilbuddene er der lige nu 56 børn i nødpasning. Det svarer til cirka syv procent af det samlede antal børn på daginstitutionsområdet. På skolerne er der otte ud af cirka 3.500 børn, der er i nødpasning.

Det viser, at forældrene i Ringsted Kommune har været særdeles gode til at finde alternative løsninger i en vanskelig situation, mener borgmester Henrik Hvidesten (V).

»Vi kan se, at det er et lille antal familier, hvor der er behov for nødpasning, og generelt har alle forældre udvist stor forståelse for situationen. Det er en uvant situation for alle, og rigtig mange har gjort en stor indsats for at få det til at lykkedes. Jeg vil derfor gerne sige tusind tak til forældrene i Ringsted Kommune for at have været så fleksible og hjulpet med, at vi alle kan få en hverdag til at fungere så gnidningsfrit som muligt,« siger borgmesteren.

Normale omgivelser, ugeplaner og tilgængelighed

På daginstitutionsområdet er der cirka en voksen til to-tre børn. Det prioriteres om muligt, at børnene leger udenfor. Forældre holdes løbende orienteret over institutionernes kommunikationsplatforme, blandt andet BørneIntra.

På skolerne har eleverne fået hjemmeopgaver, og lærerne laver en ugeplan, som eleverne skal følge. Alle elever er i jævnlig kontakt med en lærer eller pædagog, og udskolingen har også egentlige klassesessioner digitalt. Lærere og skoleledere forsøger at være så tilgængelige som muligt, så forældre kan få svar på deres spørgsmål i en uvant situation.

»Opgaven har været at lave en så almindelig hverdag for børn, elever og forældre som overhovedet muligt. Derfor har vi valgt at børn i nødpasning skal være i deres normale skoler og institutioner. Vi har planlagt efter, at vi skal lave de her tiltag i 14 dage, men vi har forberedt os på en måde, så der ikke kommer store ændringer, hvis det bliver forlænget,« siger Klaus Hansen (V), der er formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

Ringsted Kommune har samlet information til borgere på siden ringsted.dk/corona, der løbende opdateres med ny information.

»Det er en uvant situation for os alle, og mange mennesker oplever nok, at der kan være flere spørgsmål, end der er svar,« siger borgmester Henrik Hvidesten og fortsætter:

»Det prøver vi at imødekomme ved at samle information om tiltag i forbindelse med corona-beredskabet på siden ringsted.dk/corona. Her har vi forsøgt at svare på de mest presserende spørgsmål, som Ringsteds borgere måtte have, og vil vi løbende opdatere siden. Men vi kan ikke garantere, at alle vil opleve at finde svar på alt, og man kan jo stadig kontakte os via telefon eller mail.«

Kriterier for nødpasning i Ringsted Kommune

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning. Nødpasning er derfor en undtagelse.

For at kommunen kan tilbyde nødpasning i dagtilbud, skal man opfylde et af disse kriterier:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Læs også: Coronavirus: Seneste nyt fra Ringsted Kommune.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Terimakasih0 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.