Coronavirus: Ældre skal selv gøre rent i Sorø

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Soro.News – Fra og med i dag og foreløbigt to uger frem aflyses hjælpen til de borgere i Sorø Kommune, som alene modtager hjælp til rengøring i eget hjem.

For at passe på kommunens borgere reducerer Sorø Kommune midlertidigt serviceniveauet.

Det betyder, at borgere i eget hjem, som modtager hjælp til både rengøring og personlig pleje, vil opleve reduceret service. Det skriver kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Mindske smittespredning og opbygge medarbejderreserve

For at mindske smittespredning og passe på kommunens ældre og sårbare borgere indfører Sorø Kommune en række ændringer i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. Borgerne vil fortsat få den pleje, de har brug for.

Sorø Kommune indfører nu en midlertidig reduktion af serviceniveauet på ældreområdet. Det sker som følge af den helt særlige situation, vi befinder os i, og ud fra et ønske om at passe så godt som muligt på kommunens borgere.

Læs også: Corona: Nødberedskab på plads i Sorø Kommune.

Ændringerne sker af to hensyn. Først og fremmest for at mindske smittespredning ved at begrænse mængden af kontakter til borgerne, som for manges vedkommende tilhører en særlig risikogruppe.

Dernæst for at opbygge en medarbejderreserve, som kan kaldes på arbejde, hvis de nuværende medarbejdere bliver syge i den kommende tid, så kommunen også i de kommende uger vil kunne varetage de vigtigste plejeopgaver for borgerne.

»Vi håber på, at borgere og pårørende har forståelse for den helt særlige situation, vi befinder os i. Når vi vælger at reducere i hjælpen nu, sker det dels for at passe på borgerne, og dels fordi vi gerne vil sikre, at vi også i de kommende uger har personale til at varetage de vigtigste plejeopgaver,« siger social- og sundhedschef Annette Homilius.

Reduceret rengøring i eget hjem og kun et bad om ugen

Fra og med i dag og foreløbigt to uger frem aflyses hjælpen til de borgere, som alene modtager hjælp til rengøring i eget hjem. Det gælder uanset, om man modtager hjælp fra Sorø Kommune eller fra en af kommunens private leverandører.

Borgere i eget hjem, som modtager hjælp til både rengøring og personlig pleje, vil opleve reduceret service. De vil i den kommende tid få reduceret hjælp til rengøring, og hjælp til bad vil blive reduceret til en gang om ugen.

Også den øvrige personlige pleje kan blive reduceret ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers aktuelle behov. Madservice og hjælp til indkøb fortsætter uændret.

Der er indført udvidet telefontid til Social service, hvor man kan henvende sig med spørgsmål om hjælp og pleje. Telefonnummeret er 57 87 62 30. Man kan også ringe til kommunens hovednummer 78 76 40 31.

Borgere på kommunens plejecentre vil få reduceret hjælp til rengøring og pleje ud fra en individuel vurdering. Borgere i eget hjem, som får ændret i deres hjælp eller pleje, vil blive kontaktet direkte af kommunen på telefon.

Ændringerne gælder både kommunens plejecentre, Røde Kors-hjemmet og hjemmeplejen.

Sorø Kommune opfordrer alle borgere til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til at begrænse smittespredning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: 22594 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.