Sorø vil samarbejde Slagelse Brand og Redning

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Soro.News – Da det ikke har været muligt at opnå en tilfredsstillende grad af budgetsikkerhed i Vestsjællands Brandvæsen, har Sorø Kommune valgt at afsøge muligheden for alternative løsninger.

Sorø Kommune træder ud af Vestsjællands Brandvæsen og vil samarbejde Slagelse Brand og Redning. Det skriver Sorø Kommune.

Utilfredsstillende budgetsikkerhed i Vestsjællands Brandvæsen

Et enigt byråd i Sorø Kommune har besluttet at træde ud af Vestsjællands Brandvæsen. I stedet har Sorø Kommune henvendt sig til Slagelse Brand og Redning med henblik på at indgå et samarbejde.

Da det ikke har været muligt at opnå en tilfredsstillende grad af budgetsikkerhed i Vestsjællands Brandvæsen (VSBV), og da der inden udgangen af 2019 endnu ikke var udarbejdet en analyse, som skulle afdække et eventuelt behov for yderligere investeringer i det fælles brandvæsen, har Sorø Kommune valgt at afsøge muligheden for alternative løsninger.

På den baggrund har Byrådet besluttet at træde ud af Vestsjællands Brandvæsen, og har i den forbindelse henvendt sig til Slagelse Brand og Redning (SBR) om muligheden for et fremtidigt samarbejde.

»Vi forventer, at et samarbejde med SBR vil give os et mere robust brandvæsen med en bedre økonomisk gennemsigtighed og fremtidig budgetsikkerhed til samme udgiftsniveau,« siger borgmester Gert Jørgensen (K).

Borgmesteren understreger, at beslutningen ikke skal ses som en kritik af selve redningsarbejdet i VSBV.

»Vores udtræden af VSBV er bestemt ikke en kritik af VSBV’s arbejde med at slukke brande eller redde menneskeliv og heller ikke af samarbejdet i kommissionen,« siger han og fortsætter:

»Opgaverne er blevet løst virkelig godt, selvom grænsen for besparelser nok er nået. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at en forholdsmæssigt større andel af de gennemførte besparelser, herunder mandskabsreduktioner, også har ramt Sorø Kommune. «

Sorø Kommune forhandler om udtrædelsesvilkårene af VSBV

Sorø Kommune indleder nu forhandlinger om udtrædelsesvilkårene og vil fortsat være medlem af VSBV nogen tid endnu. Ifølge vedtægterne for VSBV er der fra årsskiftet ét års opsigelse.

Borgmesteren understreger, at han fortsat ønsker et godt samarbejde med brandvæsenet i sine nabokommuner.

»Vi har haft gode og konstruktive dialoger med flere brandvæsener, og det vil vi gerne takke for. Et enigt byråd har besluttet at undersøge mulighederne nærmere for et samarbejde med SBR, fordi vi er overbeviste om, at netop denne løsning kan opfylde vores ønsker om robusthed og større sikkerhed for den samlede økonomi,« pointerer borgmesteren.

I et eventuelt nyt samarbejde med SBR vil Sorø Kommune have sin egen selvstændige beredskabskommission.

»Det betyder, at vi får større indflydelse på, hvilke opgaver brandvæsenet skal påtage sig i forhold til at skabe tryghed både blandt kommunens borgere og erhvervsliv og hos brandmændene,« siger Gert Jørgensen.

Slagelse-borgmester: Godt samarbejde kan videreudvikles

Fra Slagelse Kommunes side ser man interessante perspektiver i et beredskabssamarbejde med Sorø Kommune.

»Jeg ser frem til at kunne byde Sorø Kommune velkommen i Slagelse Brand og Redning og vil anbefale samarbejdet overfor såvel Beredskabskommission og Økonomiudvalg samt Byråd, når Sorø Kommunes henvendelse vil blive behandlet i januar 2020,« siger borgmester John Dyrby (S) i Slagelse og fortsætter:

»Vi har i forvejen et godt samarbejde, herunder om beredskab i forhold til motorvejen og Storebæltsbroen, så vi kan bygge videre på et godt udgangspunkt. Sammen kan vi sikre et godt og robust beredskab til borgere og virksomheder i begge kommuner.«

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.