Region Sjælland opruster mod pesticidforurening

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Pesticider er den største trussel mod grundvandet i Region Sjælland. Det er regionens ansvar at rense op efter fortidens synder, og det ansvar tager vi meget alvorligt. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at der også er rent drikkevand til vores børn og børnebørn,« siger formanden for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling.

Grundvandet i Region Sjælland trues af pesticider, som i årenes løb er sevet ned gennem undergrunden.

To ud af tre vandprøver fra regionen er forurenet med pesticider, og hver fjerde overskrider grænseværdien, viser de nyeste tal fra GEUS. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Brug for en drøftelse med regeringen om problematikken

Region Sjælland vil nu opruste mod forurening fra tidligere tiders brug af pesticider. Det fremgår af regionens indsatsplan for jordforureningsområdet i 2020, som Regionsrådet mandag sendte i offentlig høring.

»Pesticider er den største trussel mod grundvandet i Region Sjælland. Det er regionens ansvar at rense op efter fortidens synder, og det ansvar tager vi meget alvorligt. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at der også er rent drikkevand til vores børn og børnebørn,« siger Peter Jacobsen (DF), der er formand for Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling, og fortsætter:

»Regionsrådet har allerede bevilget to millioner kroner ekstra på budgettet for 2020 til at bekæmpe pesticidforurening, men det er ikke tilstrækkeligt til at løse denne store opgave i tide. Jeg mener derfor, at der er brug for en generel drøftelse med regeringen om ambitionsniveauet for løsningen af problematikken med de gamle pesticidpunktkilder.«

Udarbejder en strategi for håndtering af jordforurening

Indsatsplanen for jordforurening er Region Sjællands arbejdsplan på jordforureningsområdet i det kommende år. Regionen vil fokusere indsatsen mod pesticider i de områder, hvor vandforsyningerne pumper vand op fra undergrunden.

Det kræver en høj grad af samarbejde med vandforsyninger og kommuner – dels for at udpege de områder, hvor der er mest brug for at bekæmpe pesticidforurening, dels for at regionens indsats mod pesticidforurening hænger sammen med den øvrige grundvandsbeskyttelse.

Region Sjælland skal i 2020 udarbejde en ny strategi for håndtering af jordforurening, og her vil kommuner og forsyninger blive inviteret med i arbejdet.

Leder efter gode og bæredygtige alternativer til kulfiltre

Region Sjælland er blandt frontløberne i arbejdet med at finde nye metoder til effektiv opsporing af pesticidpunktkilder og til oprensning for pesticider.

Den nuværende metode er at filtrere det forurenede vand gennem kulfiltre, men de kan ikke fjerne alle pesticiderne. På Region Sjællands testgrund i Hvalsø arbejdes der lige nu med at finde gode, billige og bæredygtige alternativer til anvendelsen af kulfiltre.

Region Sjællands indsatsplan for jordforureningsområdet i 2020 er i offentlig høring i seks uger og skal derefter vedtages endeligt i regionsrådet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Public Domain Pictures / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.