Hver tiende bil er væk – men der er flere lastbiler

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – »Nu har den delvise nedlukning af samfundet efterhånden varet i nogle uger, og vi kan se, at antallet af personbiler på statsvejene har stabiliseret sig på et niveau, der ligger cirka ti procent under niveauet fra samme tidspunkt sidste år.«

Omkring ti procent af personbilerne er forsvundet fra det overordnede vejnet, efter regeringen iværksatte en ny delvis nedlukning af samfundet i forbindelse med anden bølge af coronavirus herhjemme. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Har taget imod opfordringen til at arbejde hjemme

»Regeringens opfordring til så vidt muligt at arbejde hjemme kan ses på vejene. Der er længere mellem personbilerne, men til gengæld er der kortere mellem lastbilerne,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:

»Det betyder med andre ord, at vi holder samfundet i gang, selvom vi holder afstand, arbejder hjemme og tager de nødvendige forholdsregler for sammen at begrænse smittespredningen. Der vil selvfølgelig være regionale forskelle, som vi eksempelvis ser i Nordjylland, hvor situationen er meget anderledes end i resten af landet.«

Målingen strækker sig over ugerne 36-43, og lastbiler defineres som køretøjer over 12,5 meter.

»Nu har den delvise nedlukning af samfundet efterhånden varet i nogle uger, og vi kan se, at antallet af personbiler på statsvejene har stabiliseret sig på et niveau, der ligger cirka ti procent under niveauet fra samme tidspunkt sidste år. Det tyder på, at danskerne har taget imod regeringens opfordring til at arbejde hjemme, så vidt som det er muligt,« uddyber afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.

Samfundets vigtigste funktioner kører videre som vanligt

Samtidig med, at antallet af personbiler er faldet, er antallet af lastbiler på statsvejene imidlertid steget med 2-3 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Det ser Kasper Rosenstand som et billede på, at samfundets vigtigste funktioner kører videre som vanligt, selv om regeringen har iværksat en delvis nedlukning.

»Tallene for erhvervstransporterne er vigtige, fordi de illustrerer, hvordan det går med produktionen og servicefunktionerne,« siger Kasper Rosenstand og fortsætter:

»Og her kan vi se, at tingene kører videre til trods for den delvise nedlukning. Der bliver stadig bragt varer ud i butikkerne. Og der bliver stadig transporteret varer, gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pasja1000 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.