Nye navigationssatellitter får betydning for Danmark

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Den samlede beregnede værdi af brugen af navigationssatellitter såsom GPS- og Galileosatellitter er cirka 14 milliarder kroner årligt, men forventes at stige til over 19 milliarder.

En ny rapport viser, at navigationssatellitter skaber værdi for cirka 14 milliarder kroner årligt alene i Danmark. Et tal som potentielt kan stige til over 19 milliarder kroner årligt i 2030.

Derfor skal Danmark forberede sig på at udnytte de muligheder, som de teknologiske landvindinger bringer med sig. Det skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

Værdien for brugen er cirka 14 milliarder kroner årligt

En rapport fra London Economics viser, at den samfundsmæssige værdi af positionering og præcis tidsangivelse allerede er meget stor i Danmark.

Rapporten anslår, at den samlede beregnede værdi af brugen af navigationssatellitter såsom GPS- og Galileosatellitter er cirka 14 milliarder kroner årligt og forventes at stige til over 19 milliarder kroner i 2030.

»Der ligger et kæmpe økonomisk potentiale i at udnytte de teknologiske muligheder, som udviklingen inden for navigationssatellitter byder os. Både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Derfor skal vi have rammerne på plads, så vi hjælper virksomhederne bedst muligt med at udvikle løsninger, som kommer os alle sammen til gode,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Det europæiske satellitprogram Galileo årsag til stigning

Værdistigningen skyldes blandt andet, at det europæiske satellitprogram Galileo, der er en pendant til det kendte GPS-system, vil være i fuld drift om blot nogle få år

Galileo forventes at tilbyde nøjagtigheder, der eksempelvis kan give landmænd bedre adgang til at benytte satellitdata i bedriften, eller bruges i udviklingen af førerløse køretøjer. Derfor ligger der en stor opgave i at være forberedt på de nye muligheder.

Omtalte rapport fra London Economics viser, at cirka 23 procent af Danmarks BNP stammer fra brancher, der bruger navigationssatellitter til en eller flere arbejdsgange.

Øverst: Satellit. (Foto: Colourbox / Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.