Politi og Sikker Trafik sætter fokus på spritkørsel

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Spritkontrollen vil blandt andet have fokus på lokale sommerfester, vejfester og strandfester, men også på spritkørsel om søndag efter festlighederne. Samtidig sætter Rådet for Sikker Trafik og blandt andet Slagelse, Næstved og Sorø kommuner ind med en landsdækkende kampagne

Fra mandag den 15. juni 2020 sætter politiet fokus på halvanden måned med landsdækkende spirituskontroller i trafikken. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Samtidig sætter Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 64 kommuner, herunder Slagelse, Næstved og Sorø kommuner, samtidig ind med en landsdækkende kampagne mod spritkørsel, der begynder den 22. juni. Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Stadig spirituspåvirkede trafikanter i hver femte dødsulykke

Politiets kontroller vil variere fra politikreds til politikreds alt afhængig af de forskellige sommerfester i eksempelvis sommerhuskvarterer, på villavejene, på strandene eller andet som afholdes i politikredsene i juni og juli måned, hvor man må kunne forvente, at der bliver drukket alkohol.

Politiet vil også udføre kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus efter festen aftenen forinden.

Ud over spirituspåvirkning vil der også ske kontrol af, om førerne er påvirkede af narkotika eller medicin.

Spirituskørsel udgør en alvorlig fare for ulykker i trafikken. På trods af, at det er blevet mindre accepteret at køre i påvirket tilstand, er der stadig spirituspåvirkede trafikanter i hver femte dødsulykke.

Der er cirka ti gange højere risiko for at komme alvorligt til skade som bilist, hvis man er spirituspåvirket i let grad, og risikoen stiger eksplosivt med stigende promille.

Forrige juni og juli blev 1.272 personer sigtet for spritkørsel

Der sker flere spiritusulykker med personskade i sommermånederne juni og juli end for eksempel i november og december.

235 personer har mistet livet eller er kommet alvorligt til skade i spiritusulykker i trafikken fra 2013 til 2018 i månederne juni og juli mod 161 i november og december. Alene i juni og juli måned sidste år sigtede politiet 1.272 personer for spirituskørsel.

»Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre,« siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

»Vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at forhindre spirituskørsel, men det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun har drukket.«

De landsdækkende sommer-spirituskontroller vil løbe frem til og med søndag den 28. juli 2020.

Rigspolitiet vil som udgangspunkt orientere om de samlede resultater af kontrollerne med udgangen af uge 31, men ved henvendelser er der mulighed for en individuel opgørelse.

Kan være vanskeligt at vurdere ens alkoholindtag i sommervarmen

Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 64 kommuner sætter samtidig ind med en landsdækkende kampagne mod spritkørsel fra den 22. juni til slutningen af juli.

Kontrollerne og kampagnen kommer netop nu, da der traditionelt set er mange spritbilister på vejene om sommeren.

En af udfordringerne er, at der i sommermånederne er mange sociale arrangementer, hvor folk mødes impulsivt og nyder alkohol, og måske glemmer på forhånd at få planlagt, hvordan de vil komme sikkert hjem, hvis de får for meget at drikke.

Fra 2017-2019 har 106 mennesker mistet livet og 521 er kommet alvorligt til skade i trafikulykker, hvor der har været alkohol involveret, viser tal fra Vejdirektoratet.

»Det kan være svært at vurdere, hvornår man har fået for meget til at kunne køre lovligt, når man sidder i sommervarmen, og en genstand bliver til flere. Vores råd er, at hvis man er det mindste i tvivl om sin promille, så bør man lade bilen stå,« siger Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

»Hvert år sigter vi folk for spritkørsel, hvor de efterfølgende siger, at det kommer bag på dem, at de havde en for høj promille. Selv om man over årene har fået reduceret antallet af spritbilister på vejene, så er der stadig for mange, der tager chancen. Derfor vil vi være ret massivt til stede med kontroller hen over sommeren,« tilføjer Christian Berthelsen, der er politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Fakta om spirituskørsel:
Sidste sommer sigtede politiet 1.272 personer for spritkørsel.
Hver femte dødsulykke i trafikken skyldes alkohol.
Ni ud af 10 danskere tager afstand fra spritkørsel.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Rådet for Sikker Trafik). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.