Ansvar for behandling i 72 timer efter udskrivelsen

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden).

Zand.News – »Vi vil øge trygheden for patienter – og deres pårørende – ved overgangen fra sygehus til hjem, plejehjem eller en kommunal akutplads,« lyder det fra regionsrådsformanden.

Sygehusene skal beholde ansvaret for behandlingen i 72 timer, efter en patient er udskrevet med behov for pleje fra kommunen. En model skal være klar inden årets udgang. Regionsrådet i Region Sjælland har netop besluttet, hvordan det skal ske, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Sygehuset har ansvaret for behandlingen i 72 timer

Målgruppen er borgere, der er færdigbehandlet, har været indlagt i mindst 24 timer – og som udskrives til kommunal sygepleje. Det kan være i hjemmet, på et plejecenter, en midlertidig døgnplads eller et bosted.

»Vi vil øge trygheden for patienter – og deres pårørende – ved overgangen fra sygehus til hjem, plejehjem eller en kommunal akutplads,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i pressemeddelelsen.

Den sygehusafdeling, der udskriver patienten, skal fortsat have ansvaret for behandlingen i 72 timer, altså de første tre dage. Her skal kommunen kunne komme i kontakt med afdelingen, hvis der er spørgsmål til borgerens behandling, eller hvis der sker en forværring af borgerens tilstand.

Målet er samtidig færre unødvendige genindlæggelser

»Vi forventer, at borgerne vil opleve en bedre sammenhæng i deres behandlingsforløb. Det skal samtidig gerne betyde færre unødvendige genindlæggelser,« slutter Heino Knudsen.

Nu skal kommuner og praktiserende læger inddrages i arbejdet med en detaljeret 72 timers-model i Region Sjælland. Den endelige ordning skal være klar inden årets udgang.

72 timers behandlingsansvar er et mål både i Region Sjællands strategi “Region Sjælland – for borgerne” og i regeringens akutplan for sundhedsvæsenet.

Øverst: Regionsrådsformand Heino Knudsen (S). (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.