Bus 234 bliver til bus 460R i en forsøgsperiode

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Bus 234 mellem Ringsted, Sorø og Slagelse bliver til bus 460R i to år. Den nye linje får halvtimesdrift alle hverdage til kl. 20, timedrift alle aftener til midnat og timedrift om natten alle nætter efter fredag og lørdag.

Ambitionen er klar: Flere borgere og pendlere skal ind i den kollektive transport. Det vil både gavne mobiliteten, trængslen og klimaet.

Derfor igangsætter Region Sjælland i samarbejde med Danmarks største mobilitetsselskab Movia et forsøg på linje 234, så borgere og pendlere i Ringsted, Sorø og Slagelse fra 8. august 2020 og to år frem kan hoppe på bussen hver halve time. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

Forsøg på buslinje 234 mellem Ringsted, Sorø og Slagelse

Sammenholdt med de andre danske regioner pendler sjællænderne længst. Men selvom pendlingen generelt er stigende, falder antallet af passagerer i den kollektive transport.

Det betyder øgede udgifter, og dermed færre afgange og ringere service i den kollektive transport.

Den udvikling skal vendes. Skal Region Sjælland også i fremtiden være en region med høj mobilitet og sammenhængskraft, er der behov for at få flere passagerer ind i den kollektive transport – både for miljøets og økonomiens skyld.

Derfor har Region Sjælland sammen med Movia netop søsat et ambitiøst forsøg på buslinje 234, der kører mellem Ringsted, Sorø og Slagelse.

Buslinjen får nyt navn, flere afgange og natdrift i weekender

Fra natten til lørdag 8. august 2020 og to år frem bliver linje 234 midlertidigt opgraderet til R-net standard. Forsøget skal give de rejsende mellem Ringsted, Sorø og Slagelse et attraktivt og fleksibelt kollektivt transporttilbud, der for eksempel kan konkurrere med bilen.

Linje 234 bliver med forsøget en del af det regionale R-net og vil i forsøgsperioden skifte navn til linje 460R. Opgraderingen af linje 234 er midlertidigt og løber fra den 8. august 2020 og til skolernes sommerferie i 2022.

Både når det drejer sig om transport til hverdag og til fest. Målet er at vise, at det kan lade sig gøre at få flere til at bruge den kollektive transport. Samtidigt giver forsøget en bedre indsigt i de økonomiske konsekvenser.

Den nye linje 460R får halvtimesdrift alle hverdage til kl. 20, timedrift alle aftener til midnat og timedrift om natten alle nætter efter fredag og lørdag. Erfaringer viser, at natdrift understøtter bosætning og desuden giver et alternativ til spirituskørsel.

Konkret betyder opgraderingen til R-net standard, at linje 234 frem til skolernes sommerferie i 2022 får halvtimesdrift i dagstiden på hverdage og timedrift aften og weekend. Helt specielt får linje 234 også timedrift i aften- og nattetimerne efter fredage og lørdage.

Opgraderingen markeres med et navneskift, så linje 234 fra 8. august 2020 vil hedde 460R.

Opgraderingen forventes at give 50 procent flere passagerer

Forsøget på linje 234 er en del af Region Sjællands satsning på fremtidens kollektive trafik, som skal øge passagertilstrømningen og derved få bedre økonomi i den kollektive transport.

Ifølge beregninger fra mobilitetsselskabet Movia, vil opgraderingen af linje 234 øge passagertilstrømningen med mere end 50 procent. Region Sjælland og Movia har derfor tårnhøje forventninger til driftsforsøgets resultater.

Region Sjælland har afsat 2 millioner kroner til finansiering af driftsforsøget på linje 234. Driftsforsøget gennemføres i tæt samarbejde med mobilitetsselskabet Movia, der driver de regionale buslinjer. Forsøget er en del af Region Sjællands satsning Fremtidens kollektive trafik, der har til formål at styrke mobilitet og sammenhængskraft i Region Sjælland.

»Hvis vi skal øge passagertallene i vores busser og tog, skal de kollektive transporttilbud være så attraktive, at de kan konkurrere med bilen,« siger Peter Jacobsen (DF), der er formand for Region Sjællands Udvalg for Regional Udvikling, og fortsætter:

»Med opgraderingen af linje 234 skal vi vise, at det kan lade sig gøre. Det er godt for borgerne, for mobiliteten, for trængslen og for klimaet – det er fire fluer med et smæk.«

Øverst: Pressefoto. (Foto: Movia). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.