Efterlyser en afklaring om brystkræftundersøgelser

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Region Sjælland ønsker en national afklaring om fortolkningen af retningslinjerne for brystkræftundersøgelser. I mellemtiden undersøges alle henviste borgere inden for 14 dage, selvom de ikke har de nødvendige symptomer.

Region Sjælland indfører en midlertidig retningslinje, der sikrer, at alle kommer i kræftpakkeforløb, når de henvises fra egen læge. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Hver en sten skal vendes i sagen om brystundersøgelserne

Den nye retningslinje fastholdes, indtil der nationalt er en ens forståelse af, hvordan de gældende retningslinjer fortolkes. Vi skal finde den bedste fælles løsning af hensyn til både patienter og personalet, siger regionsrådsformanden.

Siden februar 2019 har Regionsrådet i Region Sjælland haft et særligt fokus på, om arbejdet med undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus følger de nationale retningslinjer og gennemføres korrekt.

Sideløbende har regionen fået Odense Universitetshospital til at gennemføre en ekstern vurdering af en række henvisninger til Ringsted Sygehus, og nogle af dem har været drøftet med en klinikchef på Rigshospitalet.

De foreløbige resultater viser, at de fleste henvisninger visiteres ens, men nogle fortolkes forskelligt ud fra de gældende retningslinjer.

Det har fået Region Sjælland til at indføre en midlertidig retningslinje, hvor alle kræftpakkehenvisninger fra egen læge resulterer i kræftpakkeforløb.

»Det er magtpåliggende for Region Sjælland, at borgerne kan være trygge ved, at de får de rigtige undersøgelser inden for den rigtige tidsgrænse. Det er samtidig vigtigt, at de ansatte på afdelingen ikke er usikre på, om de handler fagligt korrekt,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter.

»Det er vigtigt for Regionsrådet, at hver en sten i sagen om de mangelfulde brystundersøgelser fra 2013 til 2017 bliver vendt, og at borgere kan være trygge ved de undersøgelser, de får i dag. Derfor vedtog vi i februar 2019 en genopretningsplan i form af en 7-punktsplan, som vi hele tiden følger op på.«

Forskellige udlægninger fra styrelser og andre myndigheder

Udover de forskellige fortolkninger på tværs af regioner oplever Region Sjælland, at der er forskellige udlægninger fra styrelser og andre nationale myndigheder af retningslinjerne på området, herunder den praktiserende læges og sygehusets speciallæges rolle i visitationen.

»På baggrund af de forskellige udlægninger og fortolkninger, som de forskellige myndigheder har om retningslinjerne og deres rækkevidde, har Ringsted Sygehus besluttet midlertidigt at udvide visitationspraksis,« siger Henrik Stig Jørgensen, lægefaglig vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, og fortsætter:

»Det betyder, at alle borgere, der henvises af deres praktiserende læge til kræftpakkeforløb på brystkræftområdet, vil blive tilbudt de relevante undersøgelser inden for 14 dage, også selvom de beskrevne symptomer ikke tilsiger, at borgeren skulle i kræftpakkeforløb. Det gør vi blandt andet for at sikre, at vi ikke taber en borger i overgangen mellem almen praksis og sygehus.«

Region Sjælland har på den baggrund i dag rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at få en drøftelse på tværs af regioner, styrelser med videre af problemstillingen. Det kunne for eksempel være i regi af den nationale Taskforce for Patientforløb for kræft- og hjerteområdet

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.