Hurtig udrykning til borgere i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Den gennemsnitlige udrykningstid er blevet forbedret med ti sekunder i forhold til året før, og med hele 30 sekunder fra 2015 til 2019.

Ambulancernes udrykningstid er forbedret i regionen. Samtidig er der en stigning i antallet af planlagte ambulancekørsler, så ressourcerne bruges bedst til gavn for borgerne. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Udrykningstiden er forbedret med ti sekunder

Syv minutter og 59 sekunder. Så hurtigt gik det sidste år i gennemsnit med at få ambulancer frem med blå blink i Region Sjælland, når en borger ringede telefon 112.

Den gennemsnitlige udrykningstid er blevet forbedret med ti sekunder i forhold til året før, og med hele 30 sekunder fra 2015 til 2019. Det viser den nye årsrapport fra Præhospitalt Center i Region Sjælland.

»Det er helt afgørende, at hjælpen når hurtigt frem, når uheldet er ude. Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få udrykningstiden ned igen i år,« siger Benny Jørgensen, som er direktør for Præhospitalt Center.

Der er også fart på i regionens døgnbemandede vagtcentral. Sidste år fik vagtcentralen 78.987 opkald. Det svarer til, at telefonerne ringede cirka 216 gange i døgnet.

Langt de fleste af opkaldene var 112-opkald fra borgere med brug for hurtig hjælp. 93 procent af opkaldene til vagtcentralen blev besvaret inden for 20 sekunder i 2019.

Fakta – nøgletal for Præhospitalt Center 2019:

  • Akut ambulancekørsel med blink: 35.104
  • Akut ambulancekørsel uden blink: 32.231
  • Planlagt ambulancekørsel: 48.751
  • Akutbil: 2740
  • Akutlægebil: 591
  • Akutlægehelikopter Ringsted: 765
  • Nødbehandlere: 2024
  • 112-akuthjælpere 637
  • Siddende patienttransporter: 399.373.

Bedre planlægning af ikke-akut ambulancekørsel

I 2019 har vagtcentralen sendt en akut ambulance afsted 75.707 gange – med eller uden blå blink. Det er et fald på 5,4 procent i forhold til året før. Til gengæld er den planlagte ambulancekørsel, for eksempel fra et af regionens sygehuse til et andet, steget med otte procent sidste år.

»Vi har sat ind med bedre visitering, så de, der bestiller en ambulance, er blevet mere skarpe på, hvad patienten har brug for. Den akutte ambulancekørsel er i udgangspunktet for patienter, der er kommet til skade her og nu, mens andre patienter kan planlægges ind. På den måde bruger vi ressourcerne bedst muligt til gavn for borgerne«, fortæller Benny Jørgensen.

Fintmasket netværk af biler og 112-akuthjælpere

Udover ambulancerne har Præhospitalt Center fintmasket netværk, der hver dag redder liv. Vagtcentralen kan for eksempel sende akutbiler, akutlægebiler, kommunale nødbehandlerbiler eller en akutlægehelikopter.

Derudover er der etableret 112-akuthjælperordninger på regionens øer og i yderområder af regionen med frivillige, der har fået en særlig førstehjælpsuddannelse.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.