Kræftpatienter kan blive på Næstved Sygehus

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – Kræftpatienter kan fortsat blive indlagt på Onkologisk Afdeling på Næstved Sygehus.

Et forslag om midlertidigt at flytte sengepladserne til Sjællands Universitetshospital i Roskilde er afvist af et flertal i Forretningsudvalget i Region Sjælland. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Regionen ønsker ikke kortvarig flytning til Roskilde

»Vi vil undgå en dobbelt-flytning. Derfor ønsker vi ikke en kortvarig flytning til Roskilde, før sengene til kræftpatienter samles i Køge i 2024,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Et flertal i Forretningsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten traf beslutningen om at fastholde de onkologiske senge på Næstved Sygehus og undgå en dobbelt-flytning. Først til Roskilde og siden til Køge. Danske Folkeparti stemte imod.

Indfører en anden arbejdsdeling af de kritiske patienter

Beslutningen indebærer desuden, at der skal tages initiativer til at håndtere de rekrutteringsmæssige udfordringer og sikre kvaliteten på afdelingen.

»Vi vil følge kvaliteten på afdelingen tæt. Vi vil blandt andet indføre en anden arbejdsdeling, så de mest kritisk syge patienter visiteres til Roskilde,« fastslår Heino Knudsen.

Onkologisk Afdeling er en fælles regional afdeling for medicinsk kræftbehandling, der har sengepladser i Roskilde og Næstved. Det var fokus på økonomi og kvalitet, der lå bag forslaget om midlertidigt at samle afdelingen i Roskilde. Ifølge Region Sjællands sygehusplan skal de onkologiske sengepladser samles på Sjællands Universitetshospital i Køge, når byggeriet af fremtidens universitetshospital står færdigt.

Øverst: . (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.