Millioner til høreapparater og kræftindsats m.v.

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – Regionsrådet afsætter ekstra millioner til kræftområdet, herunder mammografi, ekstra millioner til høreområdet, herunder lokalklinikken i Slagelse, tre millioner til corona-sikre dørsystemer og vandhaner, 71,5 millioner til udskudte behandlinger og 20 millioner til personalegavekort.

Med en tillægsaftale til budgettet for 2021 sætter regionsrådet turbo på at nedbringe ventelister på høreapparater og styrke kræftområdet.

Aftalen indebærer også en række andre indsatser med blandt andet en særlig hygiejneindsats i kølvandet på COVID-19. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Ekstra millioner skal styrke høre- og kræftområdet

Patienter, borgere og medarbejdere i Region Sjælland kan glæde sig over, at regionsrådet har fundet penge til både at styrke en række igangværende indsatser og søsætte nye initiativer. Det sker med en ny tillægsaftale til budgettet for 2021. Samtlige partier står bag tillægsaftalen.

Tillægsaftalen indebærer yderligere otte millioner kroner til høreområdet. For at nedbringe ventetiderne til høreapparat yderligere, øges puljen til behandling i speciallægepraksis med fire millioner kroner i 2021.

Det betyder, at 560 flere borgere kan komme i behandling. Bevillingen kommer oven i et betydeligt økonomisk løft fra tidligere samt en optimeret organisering på området.

Der afsættes også fire millioner kroner til ekstraudgifter på høreområdet i forbindelse med etableringen af nære tilbud på lokalklinikkerne på kommunikationscentre i Slagelse, Roskilde og Næstved.

Derudover skal der indgås aftaler med Lolland og Guldborgsund kommuner, som skal sikre, at borgere i den sydlige del af regionen ikke skal opleve længere ventetider end borgere i andre dele af regionen.

Med tillægsaftalen afsættes også yderligere fem millioner kroner til at styrke kræftområdet.

Midlerne bruges til at fokusere på de steder, hvor regionen kan gøre det bedre på målopfyldelse af kræftpakker – blandt andet lungekræft.

Derudover bevilliges der tre millioner kroner til at øge kapaciteten – og dermed nedbringelse af ventetider – indenfor mammografiscreening.

Pukkelafvikling efter den 2. corona-bølge i december

Sygehusene i Region Sjælland har haft et massivt pres med et stort antal indlagte patienter, siden 2. bølge af COVID-19 gjorde sit indtog i begyndelsen af december 2020.

Presset fra de mange indlagte betød, at Region Sjælland under 2. bølge måtte udskyde aftaler for 27.000 borgere, mens lidt over 2.700 patienter har fået udskudt deres operation.

Antallet af indlagte patienter er nu på et meget lavere og stabilt niveau, og regionen kan nu for alvor tage fat på at nedbringe ventelisterne.

Den opgave er man i fuld sving med, og regionsrådet har med tillægsaftale til budgettet for 2021 også afsat 71,5 millioner kroner til indsatsen med at indhente udskudte operationer og behandlinger.

Det forudsættes samtidig i tillægsaftalen, at merudgifterne til at behandle udskudte patienter kompenseres af staten som led i COVID-19 beredskabet i 2021.

Hygiejneindsats – herunder berøringsfrie armaturer

Corona-krisen har betydet store omvæltninger for medarbejdere i hele organisationen.

Krisen har gjort det tydeligt, at der fremadrettet er behov for at styrke kapacitet og kompetencer særligt på intensiv- og anæstesiområdet, hvis sygehusene skal kunne håndtere sundhedskriser, hvor flere patienter har behov for intensivbehandling, og samtidig minimere udsættelser af planlagt aktivitet.

Krisen har også sat fokus på behovet for bedre hygiejne for at reducere smittespredning.

I budgettet for 2021 er det aftalt, at der frem mod budget 2022 skal ske en afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring i forhold til blandt andet sygefravær og færre indlæggelser.

For at mindske risiko for smittespredning afsættes der i den indgåede tillægsaftale yderligere tre millioner kroner i 2021 til udskiftning af dørsystemer og armaturer til berøringsfrie modeller på blandt andet fællesarealer, hvor mange borgere kommer.

Medarbejdernes ekstraordinær indsats under corona

Med tillægsaftalen til budgettet for 2021 har Regionsrådet også afsat 20 millioner kroner til en erkendtlighed til alle medarbejdere i hele organisation som anerkendelse af den store og ekstraordinære indsats, der er ydet under coronakrisens 1. og 2. bølge.

Alle 20.000 medarbejdere i Region Sjælland vil modtage et gavekort, der kan anvendes på regionale restauranter, cafeer med videre.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.