Sammedagsscreening af diabetespatienter

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – »Det fungerede helt fantastisk. Det hele tog bare et par timer, så havde jeg været gennem alle undersøgelser og en snak med lægen. I forhold til tidligere sparede jeg en masse tid og besvær, og samtidig havde jeg fornemmelsen af, at lægen kom meget mere rundt om alting,« lyder det fra Evald Sørensen.

På Sjællands Universitetshospital i Køge har man taget hul på et nyt program, der screener for komplikationer til diabetes.

Programmet reducerer flere besøg hos egen læge, øjenlæge og så videre til ét sammenhængende flow på sygehuset, hvor alle relevante undersøgelser foretages og afsluttes med en lægesamtale.

Det øger både patienttilfredsheden og kvaliteten af behandlingen. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Diabetespatient: »Det fungerede helt fantastisk«

Det nye screeningsprogram er designet som en slags pakkeforløb koncentreret til én dag, hvor man klarer alle komplikationsscreeninger på sygehuset i forlængelse af hinanden.

Det vil sige, at patienterne bliver vejet, får taget blodprøver, får målt blodtryk, afgiver urinprøve, får øjenundersøgelse, får fodundersøgelse og får lægesamtale umiddelbart efter hinanden.

77-årige Evald Sørensen fra Roskilde var en af de første patienter, som prøvede det nye forløb for årskontroller for diabetes på Sjællands Universitetshospital – og han er umiddelbart begejstret.

»Det fungerede helt fantastisk. Det hele tog bare et par timer, så havde jeg været gennem alle undersøgelser og en snak med lægen. I forhold til tidligere sparede jeg en masse tid og besvær, og samtidig havde jeg fornemmelsen af, at lægen kom meget mere rundt om alting. Det er den største forbedring, jeg har været igennem i min tid som patient,« siger Evald Sørensen.

Evald Sørensen har haft type 2-diabetes siden 1998 og har altså et solidt sammenligningsgrundlag at trække på. Og han forklarer, at når han tidligere blev indkaldt til årskontrol, skulle han selv sørge for at bestille tid hos den privatpraktiserede fodlæge, som lavede en udtalelse til sygehuslægen.

Den skulle Evald Sørensen selv sørge for at tage med til kontrollen, og han skulle på samme måde huske at få taget en blodprøve hos egen læge i ugen op til årskontrollen – og endelig skulle han også omkring den privatpraktiserende øjenlæge i god tid inden hans tid på sygehuset.

Teamarbejdet giver behandlerne et bedre overblik

Bag det nye screeningsforløb ligger et større koordineringsarbejde på tværs af en række afdelinger på sygehuset.

Undersøgelserne involverer nemlig både Klinisk Biokemisk Afdeling, Øjenafdelingen, Ortopædkirurgisk Afdeling foruden Diabetesafsnittet. Men også for behandlerne er den nye screeningspakke en positiv oplevelse.

»Tidligere skulle patienterne selv sørge for at møde ind med diverse prøveresultater. Det kunne ofte være flere forskellige instanser, man skulle rundt omkring, inden man mødte ind til årskontrol, og det var ikke altid tilfældet, at alle patienter huskede at få det hele med,« forklarer specialeansvarlig overlæge og centerchef Urd Kielgast fra Sjællands Universitetshospital Sjælland og Steno Diabetes Center Sjælland og fortsætter:

»Teamarbejdet mellem afdelingerne skal virkelig spille for at få sammedagsscreening til at fungere, og det har krævet store forberedelser at folde det nye forløb ud. Derfor er det også ekstra tilfredsstillende for os alle at møde patienternes tilfredshed.«

Arbejder for bedre diabetesbehandling i regionen

Målet med initiativet er, at flere patienter screenes for alle relevante senkomplikationer til diabetes, at patienterne oplever et koordineret og sammenhængende forløb, og at behandlingskvaliteten bliver ensartet i hele Region Sjælland.

»Vores ambition er at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland og sikre en høj, ensartet kvalitet. Det betyder, at man skal møde samme gode behandling, uanset hvilket sygehus man besøger. Derfor er jeg så glad og stolt over, at sammedagsscreening nu er i gang og får så mange positive ord med på vejen,« fortæller centerdirektør Lise Tarnow fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Øverst: 77-årige Evald Sørensen fra Roskilde var en af de første patienter, som prøvede det nye forløb på Sjællands Universitetshospital i Køge. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.