Region Sjælland øger sygehusberedskabet for tredje gang

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – Sygehuse i Region Sjælland øger beredskabet til trin 3. Den oprindelige beredskabsplan gik fra 0 til 3. Nu er Region Sjælland allerede begyndt på forberedelserne af et trin 4.

Region Sjælland går til i trin 3 i beredskabet, idet antallet af indlagte COVID-19-patienter er nået op på 102. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

102 patienter indlagt med COVID-19 heraf er 15 på intensiv

Region Sjælland gik i starten af december fra trin 0 til trin 1 i sit beredskab. Siden er det gået stærkt og regionen har ugentligt øget beredskabet i takt med, at antallet af indlagte patienter med COVID-19 er vokset kraftigt.

Det får nu regionen til at gå til trin 3 i beredskabet, som rummer op til 108 sengepladser og 43 intensivpladser. I øjeblikket er 102 patienter indlagt med COVID-19 heraf er 15 indlagt på intensiv.

»Det er alvorligt, og vi skal alle have kraftigt fokus på at overholde myndighedernes restriktioner og anbefalinger,« siger Leif Panduro Jensen, der er koncerndirektør i Region Sjælland, og fortsætter:

»Vi skal hver især gøre vores for at hjælpe hinanden og i særlig høj grad vores personale på sygehusene i kampen mod corona lige nu. Vi er forberedte, men jeg ser også med bekymring på, at vi i Region Sjælland har ramt det højeste niveau for antal indlagte under hele epidemien.«

Akut sygdom eller skade bliver ikke berørt af situationen

Regionen har allerede udskudt de operationer, hvor udskydelsen ikke har betydning for patienternes endelige resultat. Nu prioriteres der i de resterende operationer og aftaler, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering kan tåle at blive udskudt i en kortere eller længere periode.

Alle berørte patienter bliver kontaktet af den behandlende afdeling.

Behandling af akut sygdom eller skade, samt livstruende sygdomme, herunder kræft- og hjertesygdomme fortsætter og bliver ikke berørt af situationen med COVID-19.

Har man som borger brug for hjælp, skal man som altid kontakte egen læge, lægevagt, skadestue eller 112 afhængig af behov. Det samme gælder udskudte patienter, der skal kontakte sygehuset, hvis de oplever forværring i deres symptomer.

Forbereder yderligere stigning med et trin 4 i beredskabet

Regionens aktivering af trin 3 træder i kraft den 23. december i forhold til de medicinske senge, mens antallet af sengepladser på intensivafsnittene øges frem mod nytår.

Den oprindelige beredskabsplan i regionen gik fra 0 til 3, og den blev lavet ud fra de nationale myndigheders vurdering af det forventede maksimale behov for sengepladser til COVID-19 denne vinter.
Region Sjælland er dog allerede begyndt på forberedelserne af et trin 4.

»Vi forsøger hele tiden at være et skridt foran i planlægningen, og det er vi også stadig. Men det presser selvfølgelig vores sygehuse, og vi forbereder os på, at det stiger endnu mere. For vi er på vej mod noget, som er en alvorlig situation. Der er ingen tvivl om, at der er flere medarbejdere, som vi nu må trække endnu hårdere på end håbet, og som i den kommende tid vil stå i en uvant situation med COVID-19 patienter. Jeg har stor forståelse for, at det kan være svært og utrygt, men vi er nødt til at prioritere det mest akutte, og COVID-19 er akut,« siger Leif Panduro Jensen og fortsætter:

»Vi følger udviklingen meget nøje dag for dag. Vi er velforberedte, vi har beredskabet på plads, og patienter og borgere kan derfor føle sig trygge. Udviklingen har dog store personlige konsekvenser for den enkelte patient, som får udskudt sin behandling, og for det personale, som træder ind i nye opgaver på grund af det stigende antal indlæggelser.«

Udover yderligere aflysninger af operationer og aftaler på sygehusene, så begynder regionen de indledende øvelser til ved behov efter nytår at kunne gøre brug af nødhospitaler, som kan aflaste sygehusene for patienter, samt lave aftaler med kommunerne om udskrivelse til eget hjem eller kommunale institutioner.

I begge tilfælde vil regionen fortsat have behandlingsansvaret for patienterne og i nogle tilfælde i samarbejde med de praktiserende læger.

Den stigende smitte i samfundet og antallet af indlæggelser har også betydning for behandlingen hos egen læge. PLO Sjælland mærker det stigende pres, og det kan betyde, at de praktiserende læger i den kommende tid må udsætte ikke-akutte opgaver.

Borgerne skal dog stadig kontakte egen læge eller lægevagten ved akut opstået sygdom eller symptomer på alvorlig sygdom.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.