Styrelsen giver tre påbud til Ringsted Sygehus

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News ─ »Vi arbejder intensivt og er næsten i mål med at rette op på de punkter, som styrelsen har påpeget. Inden 15. februar forventer vi forholdene løst og fuldt indført på afdelingen,« siger vicedirektøren.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver tre påbud til Ringsted Sygehus på baggrund af et tilsynsbesøg i november.

Sygehuset forventer at have rettet op på påbuddene senest den 15. februar med implementering af retningslinjer og ser frem til et opfølgende besøg fra styrelsen i marts. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Sygehuset ser frem til det opfølgende besøg fra styrelsen

Der er nu tale om en endelig afgørelse efter en høringsfrist om tre påtænkte påbud. Påbuddene handler om retningslinjer, som sygehuset har udarbejdet og forventer at have implementeret inden den 15. februar.

Læs også: Ringsted Sygehus retter hurtigt op efter tilsyn.

Påbuddene kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed har været på opfølgende besøg på afdelingen og vurderet, at retningslinjerne er fuldt implementeret. Det opfølgende besøg med Styrelsen kommer til at ske i marts.

»Vi arbejder intensivt og er næsten i mål med at rette op på de punkter, som styrelsen har påpeget. Inden 15. februar forventer vi forholdene løst og fuldt indført på afdelingen,« siger Henrik Stig Jørgensen, der er vicedirektør på Ringsted Sygehus, og fortsætter:

»Derfor ser vi også frem til det opfølgende besøg fra styrelsen i marts, hvor de følger op og vurderer, om vi har løst kritikpunkterne i påbuddene.«

Afdelingenen for brystundersøgelser lukker

Påbuddene går på, at der skal være en bedre instruktion i, hvordan lægerne skal oplæres tilstrækkeligt i patientsikre arbejdsgange på afdelingen.

Derudover skal patienterne informeres tydeligt om, at de skal til undersøgelse for brystkræft, når de indkaldes til yderligere undersøgelser efter at have været til brystkræftscreening.

Endelig skal der udarbejdes og implementeres en instruks, der sikrer arbejdsfordeling mellem to afdelinger på Ringsted Sygehus.

Afdelingen for brystundersøgelser på Ringsted Sygehus lukker ved udgangen af marts, og en ny afdeling åbner på Sjællands Universitetshospital i Roskilde den 1. april 2020.

Læs også: Ny afdeling for brystundersøgelser i Roskilde.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.