Armslynge kan erstatte skinne og skruer ved skulderbrud

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – »Det er et tankevækkende resultatet forstået på den måde, at der ikke er forskel på opererede og ikke-opererede. De opererede har ikke bedre skulderfunktion eller færre smerter end de, som ikke er blevet opereret,« siger professor.

Armen i slynge kurerer et skulderbrud lige så godt som en operation med skinne og skruer. Det viser et omfattende studie fra Aarhus Universitet i et nordisk forskningssamarbejde. Det skriver Aarhus Universitet: Health.

Ingen fordel ved at operere forskudt brud på skulderen

Der er ikke noget vundet ved at operere en patient med et såkaldt forskudt brud på skulderen. Tre uger med armen i slynge, så skulderen holdes i ro, giver samme resultat.

Det dokumenterer et nyt studie med forskere fra Aarhus Universitet, Regionshospitalet i Viborg samt en række universitetsafdelinger i Finland, Estland og Sverige. Studiets resultater er publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine.

Resultatet baserer sig på et studie med 88 patienter over 60 år, som alle havde brud på skulderen af den type, hvor knoglerne forskydes. Det sker ofte ved fald på skulderen, og traditionelt bliver forskudte skulderbrud behandlet med en operation, hvor knoglerne sættes sammen med en skinne og metalskruer.

I studiet blev halvdelen af patienterne opereret, mens den anden halvdel alene fik armen og skulderen støttet i en slynge. Alle 88 patienter fik genoptræning vejledt af en fysioterapeut og blev herefter fulgt i to år.

Den smertefrie slynge er den mindst indgribende behandling

Da studiet sluttede, kunne forskerne konstatere, at der ikke var forskel på de to typer behandlinger, når man målte på patienternes egen vurdering af funktion, smerter og livskvalitet. Disse resultater var gældende allerede efter et enkelt år.

Det fortæller den danske leder af studiet, professor i ortopædisk rehabilitering, Inger Mechlenburg fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital:

»Det er et tankevækkende resultatet forstået på den måde, at der ikke er forskel på opererede og ikke-opererede. De opererede har ikke bedre skulderfunktion eller færre smerter end de, som ikke er blevet opereret,« siger Inger Mechlenburg og fortsætter:

»Derfor må vi konkludere, at det er den mindst indgribende behandling, som viser sig at være den bedste. Når der ikke er forskel på patienternes evne til at klare daglige gøremål, deres smerteniveau eller livskvalitet med eller uden operation af forskudte skulderbrud, bør behandlingen med slynge alene være den foretrukne, da patienterne herved undgår operations-relaterede smerter og komplikationer.«

Resultatet kan give anledning til diskussion mellem fagfolk

Hun er forberedt på, at resultatet kan give anledning til diskussion mellem fagfolk, fordi resultaterne udfordrer gængs praksis.

»Det er svært at ændre en klinisk praksis, især hvis det handler om at gå fra mere til mindre,« siger Inger Mechlenburg.

Derfor har det også været magtpåliggende for forskningsgruppen, at studiet er så omfattende, som tilfældet er.

»Studiets afsæt var helt grundlæggende at finde den bedste behandlingsform for netop denne type skade. Vi har tilvejebragt evidens for, at der ikke er en gavnlig effekt af operation, og det bør sundhedsvæsenets parter forholde sig til,« pointerer Inger Mechlenburg.

Øverst: Skulderbrud heler ligeså godt i slynge som ved operation. (Røntgenbillede: Regionshospitalet Viborg). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.