Bystøj et mindre larmende, når vi kigger på natur

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Akademia.Zand.News – »Generelt medfører naturudsigt, at folk oplever lyden af bystøj lavere, og den betragtning er værd at tage med, når man opfører nybyggeri,« siger civilingeniørstuderende.

To civilingeniørstuderende fra Aarhus Universitet har sat sig for at undersøge sammenhængen mellem, hvad folk ser, og hvad de hører.

Ved hjælp af VR-teknologi har de fundet ud af, at naturudsigt ser ud til at lægge en dæmper på vores hørelse. Det skriver Aarhus Universitet: Science and Technology i en pressemeddelelse.

Udsigten spiller en rolle i forhold til oplevelse af lyd

Spiller udsigt en rolle, når det kommer til oplevelsen af lyd? Ja, det er det ifølge et kandidatspeciale, som to civilingeniørstuderende fra Aarhus Universitet står bag.

Ved at optage bystøj og 360 graders video og derefter placere en række testpersoner i et virtuelt lejligheds-miljø, har de med statistisk sikkerhed kunne fastslå, at det, man kigger på ud gennem vinduet, faktisk er betydende for, hvor støjende baggrundslyden fra byen opleves.

Studiet er det første af sin slags, hvor man ved brug af VR (virtual reality, red.) har undersøgt sammenhængen mellem, hvad folk i en bolig ser, og hvad de hører, og konklusionen er tydelig:

»Vi har placeret folk i forskellige virtuelle lejligheder, hvor de eksempelvis har udsigt til en travl vej, en togbane, til bygninger eller til en park. Og derefter har vi blandt andet spurgt ind til deres oplevelser af lydniveauet,« siger Christina Poulsen, der sammen med Elisabeth Granzow Larsen står bag specialet, og fortsætter:

»Selvom lyden var præcist den samme, kan vi med statistisk signifikans konkludere, at folk oplever lydniveauet lavere, hvis de kigger på natur i forhold til, hvis de kigger på en vej fyldt med trafik.«

61 testpersoner blev testet gennem et virtuelt miljø

Undersøgelsen havde i alt 61 testpersoner gennem et virtuelt miljø, som de to studerende havde skabt. Hver testperson fik VR-udstyr på inklusiv headset, således at personen var komplet fordybet i situationen.

Forinden havde Christina og Elisabeth optaget 360 graders video og lyd på to lokaliteter i Aarhus: 1) En, hvor der var udsigt til en travl vej, og 2) en, hvor der var udsigt til en togbane.

De to studerende har så lagt optagelserne ind som udsigt i forskellige virtuelle lejligheder og placeret testpersonerne i samtlige scenarier i vilkårlig rækkefølge.

»Bagefter spurgte vi dem ind til deres subjektive præferencer i forhold til eksempelvis hvilke lyde og hvilke udsigter, de bedst kunne lide. Og her mener et flertal altså således, at lyden opleves lavere, når man kigger på noget grønt i forhold til at have udsigt til trafik,« siger Elisabeth Granzow Larsen.

Imødekomme støj ved holistisk tilgang til byplanlægning

Elisabeth Granzow Larsen mener, at den viden, projektet har skabt, blandt andet kan benyttes til fremtidig byplanlægning.

»Generelt medfører naturudsigt, at folk oplever lyden af bystøj lavere, og den betragtning er værd at tage med, når man opfører nybyggeri. Hvor skal man placere vinduerne, således at man ser mest muligt natur? Når man bygger nyt i en storby, kan man jo oftest ikke undgå bystøj. Men man kan imødekomme problemet ved en holistisk tilgang til byplanlægning,« siger hun.

Inspirationen til projektet fik de to ingeniørstuderende, da de faldt over flere andre undersøgelser, der viste, at visuelt input kunne have betydning for det oplevede lydniveau. Eksempelvis er det blevet påvist, at folk oplever lyden fra et tog som højere, hvis toget er rødt, sammenlignet med hvis toget er grønt.

»Det er første gang, hvor vi kigger på den her sammenhæng i VR. Vi har brugt lang tid på at gøre undersøgelsen så objektiv som muligt, men det er stadig kun en indikation af, hvordan tingene er. Vi håber, der er nogle, der vil tage vores undersøgelse med videre, for der er helt sikkert nogle interessante opdagelser i det her,« siger Christina Poulsen.

Christina Poulsen og Elisabeth Granzow Larsen forsvarerede deres specialeafhandling fredag den 17. januar til 12-taller og kan nu kalde sig civilingeniører.

Lektor Steffen Petersen, som var hovedvejleder på specialeprojektet, mener, at der er mange interessante perspektiver i projektet, der bør inddrages i byggeri i fremtiden.

»Undersøgelsen, som Elisabeth og Christina har gennemført, gør os alle sammen klogere på, hvad der er på spil, når mennesker opholder sig i bygninger. De påviser, at det du ser, og det du hører, påvirker hinanden,« siger Steffen Petersen og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt, at vi ikke udformer og placerer vinduer i boliger ud fra hensyn til enkeltstående oplevelser. Vi bør i stedet gøre det ud fra en forståelse af, hvordan alle vores sanser interagerer og påvirkes af forskellige designvariable.«

Øverst: Eksempel på simuleret bolig i VR med udsigt til byen. (Foto: Elisabeth Granzow Larsen og Christina Poulsen / Aarhus Universitet: Science and Technology). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.