Corona førte til skævere bevægelsesadfærd

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Akademia.Zand.News – Corona-nedlukningen har naturligvis resulteret i et markant fald i den fysiske aktivitet, men især de unge, ældre og lavtuddannede samt landboere er blevet markant mindre aktive.

Corona-nedlukningen af Danmark har resulteret i et markant fald i danskernes fysiske aktivitet. Særligt de unge, ældre og lavtuddannede samt landboere er blevet markant mindre aktive.

Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt & Biomekanik på Syddansk Universitet, som universitetet omtaler i en pressemeddelelse.

Undersøgelse af bevægelsesadfærden under pandemien

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned på grund af den hastigt spredende corona-pandemi. Danskerne fik forbud mod at samles mere end ti personer og arbejdspladser, skoler, foreninger, klubber og fitnesscentre blev lukket for fysisk adgang.

I starten af april gennemførte Institut for Idræt & Biomekanik på Syddansk Universitet en omfattende spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af om danskernes bevægelsesadfærd er blevet påvirket af nedlukningen. 1.802 danskere fra 15 år og op deltog i undersøgelsen.

Danskerne bevæger sig 20 % mindre under nedlukningen

Undersøgelsen viser, at danskerne bevæger sig 20,6 procent mindre under nedlukningen. Især er det andelen af danskere over 60 år, som bevæger sig mindre; deres fysiske aktivitet er faldet med 26,6 procent.

Også gruppen af 15-29-årige har oplevet et markant fald på 26,4 procent, hvor gruppen af 30-59-årige er den aldersgruppe, som har det laveste fald i fysisk aktivitet under nedlukningen med en nedgang på 6,2 procent.

Alarmerende viser undersøgelsen også, at i gruppen af hjemmeboende hos forældre, er faldet i fysisk aktivitet på hele 40,4 procent.

Stort fald hos lavtuddannede samt hos småby- og landboere

Tallene viser, at faldet i fysisk aktivitet ikke kun er skævt fordelt på alder. Ser vi på danskerne ud fra uddannelsesniveau, er faldet blandt de lavest uddannede på hele 41,8 procent, hvorimod faldet blandt de højst uddannede blot er 1,5 procent.

Geografisk er der ligeledes en markant forskel i fysisk aktiv adfærd. De danskere, som bor i småbyer og landområder, har et fald i fysisk aktivitet på 30,9 procent, hvor andelen af danskere i mellemstore byer bevæger sig 21,4 procent mindre og i storbyerne er faldet kun 13,5 procent.

Overrasket over de markante og skæve bevægelsesmønstre

I undersøgelsen er der spurgt ind til, hvilke barrierer danskerne oplever for at bevæge sig under nedlukningen. Næsten hver fjerde dansker (24 procent) svarer, at de savner at lave de aktiviteter, som de plejer at lave, 22,5 procent savner adgang til idrætshaller og -faciliteter, og 14,5 procent savner nogen at være fysisk aktive sammen med.

»Vi forventede en nedgang i fysisk aktivitet, fordi vi i Danmark har en særlig bevægelseskultur som i høj grad er knyttet op på foreningsidræt. Men at faldet er så markant og skævt, er overraskende og bekymrende,« forklarer projektleder Charlotte Pawlowski.

»Vi ved, at fysisk aktivitet har en lang række fysiske, mentale og sociale sundhedsmæssige gevinster for alle aldersgrupper,« tilføjer postdoc Tanja Schmidt, som har stået for analyserne af data, og fortsætter:

»Det er derfor vigtigt at opretholde bevægelse – særligt under corona-krisen, hvor depression og angst må forventes at øges på grund af sygdom, tab af job, reduceret indkomst og isolering fra social kontakt.«

Øverst: Pressefoto. (Foto: Institut for Idræt & Biomekanik på Syddansk Universitet). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.