Mange indvandrere bestemte steder, fordi ingen vil bo der

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Akademia.Zand.News – Jo flere indvandrere der er i et boligområde, des ringere tiltrækningskraft har området over for ikke-indvandrere.

Ny bog samler, hvad man ved fra den internationale forskning om årsagerne til etnisk segregation i europæiske byer. Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Etnisk segregation er en tvungen eller frivillig opdeling af et samfunds indbyggere i fysisk adskilte grupper efter etniske forhold.

Den øvrige befolkning fravælger de pågældende områder

Når nogle byområder rummer en høj andel af indvandrere, skyldes det først og fremmest, at den øvrige befolkning fravælger de pågældende områder.

Det fremgår af en ny bog, som er skrevet af adjungeret professor Hans Skifter Andersen fra Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet København.

Bogen “Ethnic Spatial Segregation in European Cities” er netop udgivet på det engelske forlag Routledge.

»Politikere og medier har haft travlt med at fortælle en historie om, at indvandrere søger sammen og danner parallelsamfund i udvalgte boligområder, men det er at vende tingene på hovedet,« siger Hans Skifter Andersen.

Han forklarer, at jo flere indvandrere der er i et boligområde, des ringere tiltrækningskraft har området over for ikke-indvandrere.

Det skyldes, at disse boligområder bliver talt ned i offentligheden, at det har lav status at bo i områder med mange indvandrere, og at nogle har fordomme om etniske minoriteter.

Dermed opstår der en selvforstærkende proces, som gør det endnu nemmere for indvandrere at få boliger i de pågældende områder.

Indvandrerområderne består af forskellige etniske grupper

Hans Skifter Andersens nye bog er en opsamling af den eksisterende viden om årsagerne til den etniske segregation i europæiske byer.

I alle lande i Europa bor indvandrere i større eller mindre udstrækning anderledes end majoritetsbefolkningen, og nogle af dem opsamles i bestemte byområder.

Der er imidlertid store forskelle på, hvor adskilt indvandrerne bor. Kun nogle få steder er der byområder med et flertal af den samme etniske gruppe. De fleste indvandrerområder består af mange forskellige etniske grupper, såkaldte multietniske områder.

Der er tre hovedårsager til segregationen i boligområderne

I bogen peges på tre hovedårsager til segregationen: 1) Majoritetsbefolkningens fravalg af byområder med mange indvandrere, 2) hvilke boligmuligheder der er til rådighed for indvandrere, og 3) indvandrernes særlige behov og præferencer.

Forholdende på boligmarkedet har stor betydning for, hvor indvandrere kan finde bolig. De er mest henvist til lejeboliger, og hvis der er få af disse, eller indvandrere har svært ved at få adgang til dem, opsamles de ofte i de dårligste boliger i bestemte områder.

»I nogle tilfælde er der tale om diskrimination, hvor udlejerne søger at undgå indvandrere,« siger Hans Skifter Andersen.

Når de boliger, som indvandrere har adgang til, er koncentreret i bestemte byområder, bliver segregationen høj.

Det er især sket i lande med et meget liberalt boligmarked, men også steder hvor socialt boligbyggeri, som i Danmark, er samlet i store boligområder. Generelt er segregationen dog mindre i Danmark end i de fleste andre lande.

Øverst: Motalavej (arkiv). (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.