EU-Rådet: Migranter skal kunne sendes til ikke-EU-lande

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Euro.Zand.News – EU-Rådet mener, at det, som en sidste udvej, skal være muligt at sende en afvist migrant tilbage til et hvilket som helst sikkert land uden for EU.

EU arbejder på at gøre reglerne for tilbagesendelse af irregulære migranter mere effektive. EU-Rådet nåede i denne uge til enighed om en delvis forhandlingsposition vedrørende det reviderede tilbagesendelsesdirektiv. Det skriver EU-Rådet (Ministerrådet) i en pressemeddelelse.

Den bedste måde at bryde smuglernes forretningsmodel

Denne position omfatter alle aspekter af den foreslåede revision, bortset fra bestemmelserne om grænseproceduren ved tilbagesendelser. Dette skyldes, at anvendelsesområdet for proceduren er defineret i forordningen om asylprocedurer, som i øjeblikket drøftes.

»Mere effektive tilbagesendelser er en grundlæggende del af en omfattende migrationspolitik. Det er den bedste måde at bryde smuglernes forretningsmodel og vise, at det at lægge sit liv i deres hænder ikke er en billet til Europa.,« siger Carmen Daniela Dan, som er Rumæniens indenrigsminister.

De foreslåede nye regler skal fremskynde tilbagesendelsesprocedurerne, skal forhindre, at personer forsvinder, skal forhindre sekundære bevægelser og skal øge antallet af tilbagesendelser.

Læs også: EU ajourfører reglerne for at søge om visum.

Mulighed for at sende migranter til hvilket som helst sikkert land

For at opnå dette omfatter den delvise forhandlingsposition:

  • Klarere og hurtigere procedurer, når der træffes afgørelse om tilbagesendelse og indgives klager, blandt andet en forpligtelse til at træffe afgørelse om tilbagesendelse samtidig med eller kort efter en afgørelse om at bringe et lovligt ophold til ophør.
  • En forpligtelse for personer, der er omfattet af en tilbagesendelsesprocedure, til at samarbejde og mulighed for tiltag i tilfælde af manglende samarbejde.
  • Mere effektive regler om frivillig tilbagevenden, blandt andet en forpligtelse til at udarbejde dedikerede programmer i medlemsstaterne.
  • En fælles, ikkeudtømmende liste over objektive kriterier til bestemmelse af risikoen for, at den pågældende forsvinder.
  • Muligheden for at frihedsberøve en ikke-EU-borger, der udgør en risiko for den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed.
  • Som en sidste udvej, og når der er givet en række garantier, mulighed for at sende en ikke-EU-borger tilbage til et hvilket som helst sikkert land uden for EU.

Det delvise mandat sikrer respekten for migranters grundlæggende rettigheder, især nonrefoulementprincippet.

Det er UNHCR’s (FN’s Flygtningeorganisations) opgave at fremme og sikre flygtninges grundlæggende rettigheder – og sikre, at de ikke mod deres vilje sendes tilbage til et land, hvor de risikerer forfølgelse (dette kaldes nonrefoulementprincippet).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.