Næstved får sine første elbusser

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden).

Naestved.News – »Da vi skulle forny vores kontrakt på bybusserne i Næstved, var det et klart krav fra byrådet, at vi skulle undersøge muligheden for at gå over til elbusser,« lyder det fra borgmesteren i Næstved.

17 bybusser i Næstved bliver erstattet af mere klimavenlige elbusser. Indvielsen sker ved et festligt arrangement på Banegårdspladsen søndag 10. april 2022, hvor borgerne blandt andet kan få en tur i en elbus. Borgmester Carsten Rasmussen (S) og Movia kommer også for at fejre de nye busser. Det oplyser Movia i en meddelelse.

Linje 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611

Stemningen bliver forhåbentlig helt elektrisk, når de første elbusser ruller ud på vejene i Næstved by søndag 10. april 2022. De 17 elbusser skal køre på linje 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611.

Borgerne inviteres med til fejring på Banegårdspladsen fra kl. 13.00, hvor der bydes på underholdning til både børn og voksne og en kort og gratis rundtur i byen i en af de nye elbusser. Borgmester Carsten Rasmussen og Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen vil klippe snor og køre med på den første rundtur.

Indsættelsen af elbusserne i Næstved betyder, at CO2-udledningen i kommunen mindskes med cirka 860 tons, NOx-udledningen mindskes med 3,9 tons og partikeludledningen mindskes med 21 kg årligt. Elbusserne er desuden støjsvage.

»Da vi skulle forny vores kontrakt på bybusserne i Næstved, var det et klart krav fra byrådet, at vi skulle undersøge muligheden for at gå over til elbusser. Det viste sig at være en rigtig god idé at udskifte dieselbusserne med elbusser – både for klimaet og for økonomien,« siger borgmester Carsten Rasmussen (S) og fortsætter:

»Vi har allerede skiftet en del af hjemmeplejens biler ud med elbiler. Og jeg glæder mig over, at vi fortsætter den grønne omstilling til også at omfatte vores bybusser.«

Ved at skifte bybusserne til elbusser sparer Næstved Kommune over 7 millioner kroner årligt i indkøb og drift i forhold til deres nuværende kontrakt med dieselbusser. Når de næste kontrakter på andre buslinjer udløber, vil Næstved Kommune også undersøge muligheden for at omlægge til elbusser.

Et skridt nærmere målet om fossilfri busser

Trafikselskabet Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Med øget grøn omstilling bidrager Næstved Kommune og Movia samtidig også til at indfri den nationale målsætning om 70 procent CO2-reduktion inden 2030.

»Movia aftalte med kommunerne og regioner tilbage i 2020 et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el eller brint. De 17 nye elbusser i Næstved bidrager til den samlede reduktion af CO2, NOx og partikler og er samtidig støjsvage. Sammen med Næstved Kommune sætter vi endnu en milepæl for de klimamål og ambitioner, vi har for god service i den kollektive transport,« siger Dorthe Nøhr Pedersen, der er direktør for Movia.

Ved udgangen af 2022 kører der 337 elbusser og en brintbus i Movias område. Det svarer til 25 procent af Movias busser.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Ulrik Jantzen / Movia). PM/roke

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.