Ringsted: Mandag d. 20. april åbner dagtilbud, skoler m.v.

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Ringsted.News – Vurderingen i Ringsted Kommune er, at det kræver yderligere planlægning og forberedelse at åbne kommunens skoler og dagtilbud. Derfor genåbner dagtilbud, skoler med videre først mandag den 20. april 2020.

Ringsted Kommunes dagtilbud, skoler med videre genåbner først igen mandag den 20. april for at sikre, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger bliver overholdt. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Bruger tiden til at planlægge børnenes nye hverdag

Nu er Sundhedsstyrelsen kommet med de konkrete retningslinjer for genåbningen af skoler, dagtilbud med videre.

Vurderingen i Ringsted Kommune er, at det kræver yderligere planlægning og forberedelse at åbne Ringsted Kommunes skoler og dagtilbud. Derfor genåbner Ringsted Kommunes dagtilbud, skoler med videre først igen mandag den 20. april 2020.

”Det er af største vigtighed for os, at genåbningen er ordentligt planlagt, så der er tryghed for alle – børn, forældre og ansatte. Vi skal alle – både på institutioner og skoler og hjemme i hvert enkelt hjem – have indarbejdet nye rutiner i den nye hverdag,« siger borgmester Henrik Hvidesten (V) og fortsætter:

»Og fra Ringsted Kommunes side har vi valgt, at vi hellere vil bruge den rette tid på at planlægge børnenes nye hverdag, så vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.«

Planlægningen og forberedelserne gælder især i forhold til, hvordan hygiejne og rengøring skal være, hvordan organiseringen af hverdagen bedst kan tilrettelægges inde og ude, og hvordan børn og forældre bedst kan introduceres til den nye hverdag, der kommer i dagtilbud og skoler.

Nødpasningen fortsætter i ugen efter påske

I ugen efter påske vil der fortsat være åbent for nødpasning i dagtilbuddene og SFO’erne efter de retningslinjer, der allerede er meldt ud.

Så hvis nogen har behov for nødpasning, skal de rette henvendelse til den institution eller SFO, som man er tilknyttet.

»I næste uge vil alle få nærmere besked fra den skole eller institution, som de er tilknyttet om, hvordan genåbningen præcist vil foregå og blive forberedt på den enkelte skole og institution. Vi vil derfor opfordre alle til at følge med på BørneIntra, Aula og www.ringsted.dk, hvor vi løbende vil informere yderligere,« siger direktør for børne- og skoleområdet Gitte Løvgren.

Føl med på: ringsted.dk/corona.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Terimakasih0 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.