Retsgenetisk Afdeling skal gennemgå 12.000 dna-sager

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – I forbindelse med politikredsenes gennemgang af cirka 8.500 straffesager, hvor dna-bevis er anvendt, har Rigspolitiet identificeret yderligere cirka 3.850 sager. Det betyder, 12.000 dna-sager skal undersøges.

Rigspolitiet har orienteret Justitsministeriet om to nye forhold, som er identificeret i forbindelse med den igangværende gennemgang af de såkaldte dna-sager.

Der er tale om en række yderligere sager til gennemgang samt en fejl i matchberegningen hos Retsgenetisk Afdeling. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Yderligere 3.850 sager til gennemgang i politikredsene

I forbindelse med politikredsenes gennemgang af cirka 8.500 straffesager, hvor dna-bevis er anvendt til sammenligning af en sporprofil med 16 dna-systemer og en personprofil med 10 dna-systemer, har Rigspolitiet identificeret yderligere cirka 3.850 sager.

Læs også: Yderligere gennemgang af straffesager med dna-match (juli 2020).

Der er tale om sager, som vedrører samme problemstilling, og som beklageligvis ikke indgår i de oprindelige sagslister oversendt til politikredsene. Det betyder, at yderligere 3.850 sager skal gennemgås i politikredsene.

»Det er meget beklageligt, at alle relevante dna-sager ikke blev identificeret straks fra undersøgelsens begyndelse, og at tidshorisonten for den derfor nu må forlænges med tre måneder. Det er klart utilfredsstillende, og Rigspolitiet vil derfor sammen med Retsgenetisk Afdeling tage initiativ til fremadrettet at sikre et bedre dataoverblik,« siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Rigspolitiet har oversendt de supplerende sagslister til politikredsene. I gennemgangen af sager prioriteres fortsat verserede sager og sager med fældende afgørelse, hvor straffen endnu ikke er udstået.

Gennemgangen af sager, der senest var forudsat til at være færdiggjort inden udgangen af 2020, forventes nu afsluttet ved udgangen af første kvartal 2021.

Menneskelig fejl ved universitetets matchberegning

Retsgenetisk Afdeling under Københavns Universitet er i forbindelse med den igangværende gennemgang af straffesager blevet opmærksom på, at der ved en menneskelig fejl i afdelingen er sket fejlberegning af den bevismæssige vægt i en konkret dna-erklæring fra 2018.

Det betyder, at Retsgenetisk Afdeling nu vil gennemgå cirka 12.000 sammenligninger for at undersøge, om samme fejl er sket i andre sager.

Retsgenetisk Afdeling har orienteret Rigspolitiet om, at fejlen er opstået ved, at en parameteropsætning for beregningen i Afdelingens IT-system i den konkrete sag ikke er sat korrekt. Herved er der fejlagtigt sket fejlberegning af den såkaldte likelihood-kvotient – det vil sige sandsynligheden for dna-march – hvorved sandsynligheden for et DNA-match blev væsentlig højere.

Fejlen blev ikke opdaget i Retsgenetisk Afdeling efterfølgende kvalitetskontrol, som udføres på alle sammenligningserklæringer

I den konkrete sag, havde Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi rejst tiltale i en indbrudssag. Tiltalen er nu opgivet og videre påtale i sagen indstillet.

Den supplerende gennemgang af de cirka 12.000 sammenligninger i Retsgenetisk Afdeling forventes ikke at påvirke den daglige drift eller den allerede iværksatte undersøgelse.

Yderligere information om sagen vedrørende menneskelig fejl ved matchberegning kan fås ved henvendelse til Retsgenetisk Afdeling under Københavns Universitet og Rigsadvokaten. Justitsministeren har orienteret Folketingets Retsudvalg om fejlen i matchberegninger og den iværksatte undersøgelse samt de yderligere sager til politikredsenes gennemgang.

Øverst: Arkivfoto. (Thomas Tolstrup / Rigspolitiet). PM/red.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.