Gratis rygestophjælp ved COVID-19-test

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – Region Sjælland vil gøre det lettere at holde op med at ryge. Derfor bliver rygere, der testes på testcentre i Næstved, Roskilde og Maribo, nu gjort opmærksom på mulighederne for hjælp til rygestop.

COVID-19 kan have en særlig alvorlig påvirkning på rygere. Nu bliver der tilbudt hjælp til dem, der ønsker at bruge corona som en anledning til at kvitte smøgerne. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Det sker ved, at personalet på regionens testcentre i Næstved, Roskilde og Maribo vil henvise rygere til gratis rådgivning.

Corona gør rygere mere motiverede og interesserede

Uformelle undersøgelser på centrene viser, at corona gør rygerne særligt motiverede og interesserede i hjælp. Region Sjælland vil derfor benytte lejligheden til at række ud til borgerne. Dertil kommer, at rygning kan påvirke smittede negativt.

Rygning er blandt andet skadelig for lunger, hjerte og kredsløb – det er samtidig nogle af de områder, hvor et alvorligt COVID-19 forløb rammer hårdt.

»Der er mange gode grunde til at gøre sig fri af de vanedannende cigaretter. Corona-pandemien udgør yderligere en god grund. Vi håber, mange rygere vil benytte anledningen til at kvitte smøgerne. Når de kommer forbi vores testcentre, vil vi i hvert fald venligt gøre opmærksom på den gratis hjælp, som de kan få ved at sende en sms til Stoplinien,« siger Per Nørhave (DF), der er formand for Udvalget for Sundhed for Alle i Region Sjælland.

Stoplinien ringer dig op og stiller gratis hjælp til rådighed

Hvis man ønsker at blive kontaktet af Stoplinien, skal man sende en sms med en særlig kode, som man får på testcenteret. Stoplinien fungerer som en fælles central, der sørger for, at brugerne får netop det tilbud, der passer bedst til netop dem.

Når man har sendt en sms, bliver man ringet op af en rygestoprådgiver, som ved behov henviser til yderligere hjælp i kommunen eller andre former for hjælp. Data fra Rygestopbasen viser, at denne tilgang femdobler chancen for at ændre rygevaner.

Region Sjælland har allerede afprøvet tilbuddet hos en udvalgt gruppe af borgere på testcentrene. Responsen har været positiv, når de blev spurgt, om de var rygere og eventuelt ville være interesseret i gratis hjælp til at stoppe.

»Rygning er kraftigt vanedannende – både fysisk og psykisk. Mange vil gerne stoppe, men har brug for hjælp til det. Corona har gjort mange særligt motiverede. Så borgerne er glade for, at vi gør opmærksom på tilbuddet,« siger projektleder og specialkonsulent Lotte Therkildsen.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.